Kristuksen todellinen perhe - Oletko laskettu sinut jäseneksi?

in uskonto •  11 months ago

DQmRhNkk2dfoguRR7piBuuu5W2dC9ky8mgExF6qwNv4vDtv.jpg

Kristus kertoi meille yli 2000 vuotta sitten, että ne, jotka täyttävät Jumalan tahdon, hän katsoo hänen verensä - että nämä yksilöt vastaavat hänen veljensä, sisarensa ja äitinsä.

Katso Markus 3:32-35

32 Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja hänelle tuotiin sana: "Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua." 33 Mutta Yeshua vastasi heille: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?" 34 Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: "Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35 Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

DQmQ1Kdz83D8q2j8yeoJKGa7apmgMbaoHMD8S2ehPf6FVAL_1680x8400.jpg

Löysitkö itsellesi töitä hänen tavoitteilleen ja ylläpitäen hänen arvojaan? Uskotko Kristukseen, mutta vain ajatukseen eikä toimiin? Todellakin, mikä kunnia olisi olla osa pyhää perhettä, ja Kristus ei olisi voinut helpommin päästä sisään! Yksinkertaisesti totelkaa Jumalaa ja hänen poikansa - Ja mikä tämä tarkoittaa tänään ... noudattaa Herra RayElä. Anna kunniaa Jumalalle, että sinä tunnet hänet ja saatat löytää tahdon palvelemaan häntä.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @petrihuhtanen! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Jotta voidaan pitää kuninkaallisen linjan perheenjäsenenä ... wow, mikä kunnia on! Miksi kukaan ei yritä saavuttaa tätä?