vmware workstation kullanarak USB Belleğe özelleştirilmiş Linux kurulumu

in #usb6 years ago (edited)

Belli bir ihityaç için bir USB belleğe özelleştirilmiş bir linux kurabilirsiniz.
Adım adım yapılacaklar şu şekilde;

Üzerine kurulum yapmak istediğiniz usb belleği Linux sisteminize bağlayın.
Vmware workstation'u normal kullanıcı ile değil root ile çalıştırın.
Yeni bir sanal makine oluşturmaya başlayın.

1.png

Cusctom / Advanced seçimi ile ilerleyerek kuruluma devam ediniz.
Sanal makineyi oluştururken disk kısmına gelince use a physical Disk adımından ilerleyiniz.

3.png

Gelen pencerede kurulum yapacağınız USB belleği seçiniz.

4.png

Bu adımdan sonrası bildiğiniz normal linux kurulumu şeklinde devam eder.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.34
ETH 1592.52
USDT 1.00
SBD 2.17