Pagiging miyembro sa HoboDAO (Ang Pagbubukas!)

in #ulogs2 years ago (edited)

Pagiging miyembro sa HoboDAO

Ang abilidad sa pagiging isa sa mga operator ng HoboDAO ay kasalukuyang nakabukas. Kami ay tumatanggap ng labing anim(16) na mga steemian bilang Auditor, labing limang(15) mga Steemian bilang Caster at tatlongpu't dalawang(32) mga Steemian bilang Senator.

Ang papel ng pagiging isang Caster

Ang mga Caster ay ang operator ng HoboDAO na may awtoridad sa curation. Ang mga kasali na ito ay susubaybayan ang mga transaksyong nagaganap sa account ng @hobodao sa Steem Engine. Kapag ang isang kalahok ay nagpasa ng isang post para suriin ng HoboDAO, sila ay magpapadala ng transaksyong 500 HBO sa @hobodao at mag lalagay ng address sa lugar ng memo tulad kung papaano ang isa ay bumibili ng upvote mula sa isang bidbot sa Steem.

Ang mga Caster ay kinakailangang mag laan ng oras sa pagsuri ng kalidad ng mga sinumiteng akda at makipag ugnayan sa iba pang mga Caster kung alin ba dapat sa mga akda ang limang(5) nangunguna. Kapag nagkasundo na ang mga Caster sa limang pangunahing post ang mga ito ay iboboto(iku-curate) ng tag wa-100% na upvote. Ang pag-boto(pag-curate) ay maaaring maganap pagkalipas ng isa o dalawang(2) mga araw pagkatapos na ito'y mapag desisyonan. Ang mga Caster ay magtatago ng kanilang mga talaan ng limang(5) nangungunang akda sa bawat araw at i-aakda ang limang nangungunang akda sa bawat araw gamit ang @hobo.media at isusumite sa mga Auditor ang pitong(7) araw na listahan ng nangungunang lima(5) na isinumite.

Dapat na ibigay ng mga Caster ang listahan ng mga "Nanalong nagsumite" at hindi ang listahan ng mga nanalong akda. Dahil maaaring ang taong nagsumite ng akda sa arawang patimpalak ay hindi ang may akda, kung saan ang may-akda ang dapat na makatanggap ng 100% na upvote mula sa mga Caster, ngunit ang mga Auditor naman ang magbibigay gantimpalang HBO sa mga nagsumite at hindi sa may-akda.

Ang pagbubukod ng tagasumite at ng mga may-likha ng akda ay para hintulutan ang sistema sa paggagantimpala sa mga tagahanap(hunter) ng mga may kalidad na akda. Ang kaayusang ito ay maaaring mapalakas ang kasalukuyang mga gumagawa ng maganda ngunit hindi napapahalagahang nilalaman at magantimpalaan ang mga sopistikadong konsyumer(mamimili) ng nilalaman, na pag-iisahin na may mga pinagsama-samang insentibo.

Ang huling layunin ng mga Caster ay ang maging tagapagbantay ng HOOT token. ang HOOT (HoboDAO Operator Only Token) ay ang token na magpapagana sa panloob na mga insentibong programa para sa lahat ng mga operator sa loob ng HoboDAO. Ang mga Caster ay kinakailangang patunayan na ang mga Auditor, mga Senator at ang mga kasamahang Caster ay nagpapadala ng HOOT sa @hobodao para matugunan ang kinakailangang pamantayan sa curation na paggagantimpala bago tanggapin ang kanilang mga kabayaran para sa HOOT.

Bawat Caster ay may buong awtorisasyon na mag-curate at hindi nangangailangan ng mga co-signer upang magbrodkast sa network. Gayunpaman kapag ang isang Caster ay abusuhin ang kanyang awtoridad upang gantimpalaan ang kanilang sarili o ang iba na labas sa angkop na sistema sa paggagantimpala na itinakda, ang mga Senator ay maaari silang tanggalin mula sa kanilang posisyon at tanggihan ang natitira pang HOOT na hawak pa niya.

Ang papel ng pagiging isang Auditor

Ang Auditor ay isang grupo na may kolektibong pag-kontrol sa mga nakareserbang HBO na nakalaan sa paggantimpala sa mga tagasumite ng nilalaman. Ang mga operator na ito ng HoboDAO ay kinakailangang mapagkakatiwalaan sa ecosystem kaya naman ang kanilang set up ang pinakang mahirap at sopistikado.

Mayroong labing-anim(16) na halo-halo at nakatugma sa dalawampumg magkakahiwalay na 4 na kuponan ng mga aktibong authority signer ng mga account na may hawak na 250,000 HBO. Kinakailangang may tatlong (3)Auditor na mag co-sign sa isang transaksyon para ang HBO ay maipadala sa tagasumite na sumali sa patimpalak, o sa mga tagamina ng delegasyon.

Ang mga transaksyong ito ay maaaring napakatagal at napakahirap ngunit halos mapapadali sa pamamagitan ng kagamitan na ginawa ng dalawa(2) sa ating Hobodao support devs na sina (@jga at @reazuliqbal) kilala bilang Multisignature Account Manager at MSteem.

Ang nga Auditor ay maaaring hindi mas-aktibo kesa sa mga Caster, kailangan lang nilang magtipon bawat linggo para magpadala ng mga payout para sa komunidad

Ang papel ng isang Senator

Ang mga Senator ay gagamit ng parehong kagamitan tulad sa mga Auditor upang mai-broadcast sa Steem blockchain ang mga pagbabago sa HoboDAO. Gayunpaman, ito ay mangangailangan ng malaking tipon(bilang) ng mga Senator na mag uusap-usap upang mag-broadcast ng update kung paanong ang HoboDAO ay gumagana o gumagawa ng mga pagbabago sa Auditor, Caster o kahit sa mga grupo ng Senator.

Ang mga Senator ang gumagawa ng mga patakaran na nakatuon sa pangkabuuang kalusugan ng HoboDAO at sa mga operasyon nito. Kinakailangan nilang gumawa ng mga pagbabago hanggat posible kahit papaano, at biglaang mga pagbabago kung ito ay kinakailangan upang mapanatili ang integridad sa sistema ng HoboDAO.

Ito ay isang uliran kung ang mga Senator ay naghahangad ng patas medyo magaan at mahinahon na pakikipagusap. Ang mga Auditor at mga Caster ay ang mga pinaka aktibong kalahok sa HoboDAO, ngunit ang mga Senator ay kinakailangan din upang makamit ang tunay na desentralisasyon sa loob ng HoboDAO.

Habang kami ay mayroon pang mga pwesto, bakit hindi ka sumali sa aming discord server upang iyong malaman kung ikaw ba'y angkop sa aming DAO?

https://discord.gg/sgHyY6c - HoboDAO Discord Server

BASAHIN ANG ORIHINAL NA NILALAMAN SA SUMUSUNOD NA LINK https://steemit.com/cryptocurrency/@hobo.fund/membership-to-the-hobodao-openings


Posted via Marlians.com
Sort:  

Did you know that we have a feed solely for 'certified' users in a bid to reach better, abreast you with all aspects of our ecosystem (via curation) and promote you.
Look at this: https://www.marlians.com/certified

Do well to support each other, let's form a strong core. Invite others to get certified too.

Also, we have rearranged our discord and we need your help. It has more than 5300 steemians. Let's discuss. Tell us of your dreams and interest and let's see how we can further it on marlians.com

Join here: https://discord.gg/Jjhrej3

Let's start an actual home on the discord, a close-knit family that moves together. You can start shows, contests etc on the discord and we will look to help. Let's help you build your noble dreams.


Posted via Marlians.com

Hi, @ruah!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Hi,
please be advised that the tag AAA is used for TripleA, which is focusing on Movie and Drama reviews. The team behind TripleA is countermeasuring the abuse of the tag and the final stage would be a permanent blacklist of the account from TripleA after this warning.

Hope to see you at TripleA with a great movie review on your next posting.