#Ulog (Day 8) Mga Kaalaman sa Pagsali at Pag-gamit ng steemit salin sa tagalog mula kay @sandaraclark (My steemit anniversary special)

in #ulog4 years ago (edited)

Steemit. .Isang plataforma ng steemblockchain kong saan lahat ng member ay may opportunity na mag-earn mula sa kanilang content.Ang steemit ay isang community na binubuo ng maraming tao mula sa buong mundo.Layunin ng steemit blockchain protektahan ang mga real time apps kagaya ng steemit .

IMG_20180627_111731.png

Sign up.

Bago ka magkaroon ng account sa steemit kailangan mong magprovide ng Email at Cellphone no.Para malaman na totoong tao ka.Pagkatapos maglalagay ka ng username ito ang magsisilbing pangalan mo steemit at sa mga iba pang steem-based apps.Dapat mong tandaan mabuti ang "username at Password"dahil hindi mo na ito maibabalik once na nakalimutan mo.
Kailangan mong maghintay ng 1 to 2 weeks confirmation mula sa iyong email na nagsasabing na verify ka na ng steemit at pwede ka ng magsimula.

Dont.. Dont..Dont.. lose your Password!!!!

IMG_20180627_111841.png

Creating a Post.

Makikita sa right side ang logo na ito 📝.Sa taas ng linya don mo ilalagay ang title ng iyong content.Sa gitna naman ay ang nilalaman nang content ng iyong article at pagkatapos mong mag-compose ng article.Sa babang linya don mo ilalagay ang hashtag o ang topic ng iyong content.Example:blog,photography,food, life,story, etc..!! pwede kang maglagay ng limang topics or hashtag or pwede kang mamili sa homepage ng steemit hanapin lang at iclick ang all content.Pwede ka ring maglagay ng Pictures or image
By clicking "Selecting them"botton. Pagtapos pwede mo ng iclick ang post and your Done!.

Strictly.. No Plagiarism!!!

IMG_20180627_120109.png

Maraming salamat !! sana ay may na acquire kayong knowledge mula sa post kong ito 😍.Kong meron akong maitutulong comment lang kayo sa post ko :)

If you like this post pls upvote and dont forget to follow me for more of my future post!

IMG_20180208_082441.png

Keep Steeming Guys!!!

Sort:  

hi! I just want to share this tips, please mind the tip no.3
Thank you

HOWTOULOG1.png
HOWTOULOG.png

Hello thanks for the Tips :)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23274.06
ETH 1704.17
USDT 1.00
SBD 3.16