Сьогодні космос у тріщинах

in #ukraine2 months ago

Сьогодні космос у тріщинах.
Хочеш — зазирай
Що знайдеш?
Всесвіт знищений,
чорну діру, зіркограй?
Руками голими, серця силою
шукай, що з цього твоє.
Вертайся на землю гарячою зливою,
пиши нову казку.
Ти Є!

Космос у тріщинах1.jpg

Sort:  

Гарний вірш, космос, чорна дірка, все як я люблю :) 🫶

Дякую!

Пишіть ще :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66561.16
ETH 3492.16
USDT 1.00
SBD 2.63