Найбільші проблеми розвитку України

in #ua3 years ago

ihs3hy.jpg

В грудні 2019 року фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова проведено всеукраїнське опитування. В ньому прийняло участь 2018 українців старших за 18 років.

На думку опитуваних головними проблеми, що стоять на заваді розвитку країни є корупція (69%) та війна на сході (69%). Також значними проблемами вважаються велика частка олігархату в економіці, міграція працездатного населення, відсутність інвестицій та пасивність громадян.

Минулого року лише 10% опитаних були долучені до активної громадської діяльності.

Переважно бажаний варіант державного устрою України є демократичний, про це говорять 52% досліджуваних.

Найбільше вражає те, що значна частка - 70% , думає, що більшість людей в Україні не зможе прожити без постійною турботи та підтримки з боку держави. Отже ми все ще не готові повністю усвідомлювати свою власну відповідальність за долю країни.

Детальний огляд дослідження та додаткові матеріали можна поглянути за посиланням з джерела.


Джерело: dif.org.ua

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16947.86
ETH 1270.05
USDT 1.00
SBD 2.15