Віктор Лешик: Українська політика ніяк не може обрізати пуповину з «русскім міром»

in #ua2 years ago

Мене мало цікавлять не тільки вибори, а й взагалі дискусії про реформи, про вектори розвитку. Якийсь час тому я дійшов висновку, що у нас за віки склалася політична культура, яка ніколи не дозволяла хоча б якусь реформу планово керовано доводити до успішного завершення. Все на наших просторах тримається на випадку та імпровізаціях. Особливо, коли наш простір став спільним з Московським царством. Судіть самі.

Раптово, як чорт з табакерки, під впливом спілкування з німецькими поселенцями, в Москві на троні з’являється харизматик-холерик. який водночас вирішив: рубаймо вікно в Європу. Дибки підняв Московщину, пообрізав бороди боярам, завів регулярну армію, побудував кораблі для того, щоб стати імперією… Розворушив, але в 51 рік простудився і помер і багато його реформ так і залишилися на папері.

Теж саме можна казати про царів Олександра Першого, Другого, реформи Столипіна, революцію-переворот Ульянова-Лєніна, відлигу Хрущова, перебудову Горбачова. Те ж саме і з реформами Путіна – він уже публічно шкодує, що слухався радників-лібералів.

Український політичний простір ніяк не може обрізати пуповину з тим спонтанним і багатим на катастрофи руським міром. У нас в політичному житті беруть участь люди, які хочуть (відверто про це заявляють) зруйнувати крихкий суверенітет української держави, повернутися до Москви. Люди, які писали «маляви» у Варшаву про нібито геноцид поляків на Волині у 1943 році. Люди, які подають в Конституційний суд позов, щоб добити державну мову вщент. Водночас є люди, які спішать той самий крихкий суверенітет віддати європейським бюрократичним структурам. Яким може бути майбутнє на такому політичному просторі?. Вірною вбачається одна відповідь: непрогнозовано катастрофічним…

Джерело: Віктор Лешик

Постійне посилання

Sort:  

Congratulations @politicua! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @politicua! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58295.76
ETH 4452.06
BNB 625.13
SBD 7.13