MELOVIN - Under The Ladder - Ukraine - LIVE

in #ua4 years ago

I really liked the speech of a representative from Ukraine Melovin this year's Eurovision. And although he did not win the prize, I consider his performance to be very strong and creative. Artistic, beautiful voice, love for his work, originality of the filing is what will necessarily lead him to success.

Мені дуже сподобався виступ представника від України Melovin на цьогорічному євробаченні. І хоча він не зайняв призового місця, я вважаю його виступ дуже сильним і креативним. Артистичність, гарний голос, любов до своєї справи, оригінальність подачі - це те, що обов'язково приведе його до успіху

Sort:  

Вітаємо.

Долучайтесь до нашої спільноти у Steemit.

https://discordapp.com/invite/xss7wcG

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24025.17
ETH 1889.86
USDT 1.00
SBD 3.29