ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ

in #ua4 years ago

Іван Малкович

ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ

Старосвітська балада

Краєм світу, уночі,
при Господній при свічі
хтось бреде собі самотньо
із янголом на плечі.

Йде в ніде, в невороття,
йде лелійно, як дитя,
і жене його у спину
сірий маятник життя, —

щоб не вештав уночі
при Господній при свічі,
щоб по світі не тинявся
із янголом на плечі.

Віє вітер вировий,
виє Ірод моровий,
маятник все дужче бухка,
стогне янгол ледь живий…

А він йде і йде, хоча
вже й не дихає свіча,
лиш вуста дрижать гарячі:

янголе, не впадь з плеча.

big221a9.jpg

ілюстрація: Іван Марчук

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24045.20
ETH 1904.36
USDT 1.00
SBD 3.29