Легким рухом і моїм вмінням поліпшена фотографія

in #ua4 years ago

Відредагована в програмі Фотошоп

photoretouch_by_ekaterina___BxpzKZalGPx___.jpg

#ua #palnet #photoretouch

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 27153.88
ETH 1900.39
USDT 1.00
SBD 2.25