Crypto Fund of Ukraine

in #ua3 months ago (edited)

24 лютого, у перший день повномасштабної війни росії проти України, засновник біржі Куна, Michael Chobanian, створив Crypto Fund of Ukraine

Трохи пізніше Фонд починає співпрацювати з Міністерством Трансформації України і ще трохи згодом створюється вже спільна ініціатива

Aid For Ukraine

https://twitter.com/_AidForUkraine
https://donate.thedigital.gov.ua/

Снимок экрана 2022-04-04 в 12.03.23.png

Підписуйтесь та стежте як блокчейн та криптовалюти допомагають нам у цій війні та як допомагатимуть будувати новий світ після нашої перемоги!

Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19033.33
ETH 1057.90
USDT 1.00
SBD 2.96