Güneş Tutulması Terazi Burcunda 14 Ekim 2023

in #tutulma4 months ago

Terazi burcunda güneş tutulması

14 Ekim 2023 20:54 'de Terazi burcunda bir Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma Güney düğüm tarafında gerçekleşiyor. Güneş tutulmaları her zaman önemli bir başlangıcı anlatır. Bu da hayatımızda bir defteri kapatıp yeni bir defter açacağımız zamanı gösteriyor. Terazi burcu Hava elementi ve öncü bir burçtur. Bu da ilişkileri ve sosyal hayatı hareketlendirecek bir tarih olacaktır. Adalet arayışı artabilir. Bu dönemde ilişkiler mercek altında olacağı için evlilik, ayrılık ve boşanma haberleri daha fazla gündeme gelebilir. Davalar, arabulucular veya avukatlar en çok konuşacağımız konular arasında olacaktır.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51039.92
ETH 2949.16
USDT 1.00
SBD 4.24