Prutas na Paasa

in tula •  2 years ago  (edited)

Natikman mo na ba ang prutas na paasa ?
Masdan mo ay sadyang kaaya -aya
Katakam takam ay sadyang masarap
Balat ay makinis at mukhang kay tamis

Ngunit ng iyong natikman
Sa hindi inaasahang lasa
Ang paklang ! ang pait!

The lesson :

 • Hindi lahat ng mukhang hinog ay hinog talaga

 • Hindi lahat ng magkahawig ay mgkapareha

 • At sa panahon ngayon maging galing sa isang puno ay hindi na mgkapareho ang
  ang lasa.

  This exeperienced and lesson give me some self reflection in life.
  There are many things in our life we think is good for us, seems look good and promising but at the end cause into trouble. Only God give us wisdom which is good for us and its up for us to follow or hear what God tell us,its our choices at the end. Many people give us promises and even us we promise someone for good things seems to be beautiful and perfect..Not all things seems good to others are good for us ,not all looks nice is nice, not all quite are gentle..Wrong perception and expectation.We can judge by its appearance only..
  If you look the package of a products theres alot of information that looks perfect and beautiful.
  Peole now a days go for organic foods for good health.So we do our best to eat what is natural and organic foods for a "Healthy Body "which turn to "Dust".
  Lets all not only be more concerned with the Health of our Body but also concerned with the Health of our Soul ans Spirit because they are eternal!.IMG_8792.JPG
  Thanks for have time to drop
  and read my simple reflection in life.Thanks my @steemians family and friends,God Bless

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oh this is a life learned lesson, napakaganda naman talaga isang malaman na salita galing sayo pero kung susuriin ito ay makabuluhan talaga. =)

Salamat @purepinay

Hindi ko pa natitikman o nakikita ang prutas na paasa.
Pero kung ang sa deskripsyon mo nako parang ayaw ko nang tikman iyan.
Sana mayroong imahe din para makita namin ni google ko sya pero picture ni kras ang lumabas :)

Salamat sa pagbahagi!

Hahaha, ito ay tumutukoy sa itsura ng maging anong klaseng prutas na sa panlabas perfect , maganda ang mukhang matamis ngunit ang itsura niya ay panglabas lamang kasi ang lasa ay mapakla ,mapait😀😁😅🤣 ..pinaasa ka lng na masarap sa mukha pero sa loob di masarap😂😥😅🤣

Hahaha nako na gets ko na. Literal kong sinubukang hanapin kung mayroon talagang paasang prutas.

E wala talaga, salamat sa paglilinaw 😇

your welcome @tagalogtrail