Ang aking tunay na kaibigan

in tula •  2 years ago  (edited)


Orihinal na larawan ng aking kaibigan @angelbless


Ang aking Tunay na Kaibigan

Sa panahon ngayon;
Mahirap ng makakita ng tunay na kaibigan;
Nagpapasalamat ako sa maykapal;
Sapagkat ibinigay ka niya sa akin.

Nagtagpo ang ating landas;
Nuong tayo'y mga teenager pa lamang;
Ako'y nagagalak dahil naging kaibigan kita;
Wala tayong lihim sa isa't isa.

Magkapatid na nga ang turingan natin;
Ngunit dumating ang ating pagtatapos;
Tayo'y pinaglayo ng tadhana at pangarap natin;
Labis akong nalumbay sa mga oras na iyon.

Salamat sa facebook;
Tayo'y pinagtagpo muli;
Ang saya saya ko nuong nasilayan kita;
Salamat kaibigan di ka pa rin nagbabago.


Salamat sa pagbasa kapwa ko #steemian.

Have you voted your witness?
Consider casting your witness votes for @yoo1900, @hr1, @steemgigs (@surpassinggoogle), @precise, @cloh76.witness, @ausbitbank and @curie who have been adding invaluable contribution to the community.

To cast your votes, just go to
https://steemit.com/~witnesses

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Salamuch @angelbless sa frienship mo

maraming salamat sa tula @janelaurico forever friends.

Tnx guys for voting