Tula # 1: Walang Kasiguraduhan

in #tula3 years ago (edited)

IMG_20170823_214033_148.jpg

Araw-araw ito ang tinatahak
Saan ito patungo?
Saan ako nito dadalhin?
Sa dulo anong naghihintay para sa akin?

Maraming katanungan ang bumabagabag sa isipan
Wala ni isang nabibigyang kasagutan
Ngunit patuloy pa ring naglalakbay sa daang walang kasiguraduhan
Sapagkat ayaw kong lumingon pabalik at mapuno ng kadalamhatian.

Pangarap ba'y makakamtan sa dulo nitong daan?
Ngiti ba'y sa labi muling masisilayan?
Naway sa dulo ay kapalagayang-loob ay maibigay sa sarili
Na ako ay nasa tamang daan at wala ni katiting na pagsisisi.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 13143.00
ETH 386.82
USDT 1.00
SBD 0.97