TYAGA PARA MAY KINABUKASAN

in tula •  2 years ago  (edited)

2018-02-17 01.07.25 1.jpg

Ano nga ba ang iyong intensyon

Sa buhay mong puro kunsomisyon

Hindi lahat ay perpekto para mag desisyon

Ano nga ba sa mundong ito ang iyong posisyon?

Lahat ng problema ay may solusyon

Kung ikaw ay porsigido kahit na may swestyon

Mangarap ka para sa kinabukasan

Kahit na huma hadlang ang kahirapan

Tiyaga para lang sa pang ara-araw na kailangan

Dahil pawis ng magulang mo ang naka sadlang

Sakrepesyo lang ang kailangan para makamtan

Ginhawa sa buhay iyong maka gisnan.

Photo Credit:Pixabay

@surpassinggoogle is such a generous person and has a very big heart for all of us here. Please support him as a witness by voting him at https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" at the first search box.

If you want to give him witness voting decisions on your behalf, visit https://steemit.com/~witnesses again and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Not sure what it says but based on the title, I think I have an idea. Keep moving forward.

whats your position in this world and and putting effort for things you have and the eagerness for surviving and the sacrifices of your parents so you can have the success. its a tagalog poetry sir @vegasgabler

Wag magpapatalo sa kahirapan, basta't ang Diyos ay iyong kasama, kaibigan :-)

Tama po ma'am. Ang Diyos ay palaging nasa tabi natin para gabayan tayo sa pang araw-araw.

Gang ngayon di ko pa rin matukoy kung ano nga ba ang aking posisyon sa mundong ito. Pero isa lang ang tiyak ko: Mamuhay ng may tiwala sa Diyos.

Mapapa saan ay malalaman mo nyo rin po yan. Tiwala lang tayo sa Panginuon at tayoy gagabayan niya.

magtagumpay kasama ang Diyos. God Bless.

tama po yan. Diyos palagi ang e sentro sa buhay natin.