S I N T A

in tula •  2 years ago 

2016-01-24 03.56.12 2.jpg

Hinahanap kita at ina alala

Mga tingin mo sa akin, aking pang nakikita

Sa pag lingon q ikaw ang na aalala

Hina hanap-hanap ka ng puso kong nangungulila

Mga ala-ala noong una, akin pang dinarama

Mga sulat mo sa akin tago-tago ko pa

Bawat salita tandang tanda ko pa

Na mumutawi mga mabulak-lak na salita

Lahat ng iyon aking dinaraman sa tuwing kita ay na aalala

Ngiti mong kay ganda

Mga matang mapungay

Pisngeng mataliwasay

Lahat ng iyon ay patunay na ikaw ay totoo sa aking buhay.

@surpassinggoogle is such a generous person and has a very big heart for all of us here. Please support him as a witness by voting him at https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" at the first search box.

If you want to give him witness voting decisions on your behalf, visit https://steemit.com/~witnesses again and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Push nhe sa pag tula hehe. Galing galing naman.

Ma tula lang ko prme kara ne😊