Mahalin ang Kalikasan | Iligtas ang Boracay

in tula •  last year 

FB_IMG_1516029080816.jpg
Ako si Boracay

Isla na nasa Panay

Bukod tange ang ganda at ka aya-aya

Nag iisa lang at kakaiba

Inilikha na natural ang ganda

Na diskobre ng marame at dinayo

Buong mundo ako ay kilala

At hinirang na pinaka maganda

Dahil dito ako ay naging kilala

Marame sa akin ay humanga

Dinayo para ako ay makita

Pro hindi ko inakala na ako ay mapapariwara

Aking ganda unti unting nawawala

Inabuso ng gusto lang ay pera

Hindi ininda aking kalagayan

Ngayon akoy unti unti ng nasisira

Ngunit hindi pa huli ang lahat

Kong akoy iintindihin

Hindi aabusohin

Ako ma nonombalik sa aking pinaka likas na ganda.

@surpassinggoogle is such a generous person and has a very big heart for all of us here. Please support him as a witness by voting him at https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" at the first search box.

If you want to give him witness voting decisions on your behalf, visit https://steemit.com/~witnesses again and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Sa bawat bigkas ang mga talata, ako'y namangha lalo na ang pagkakuha ng magandang litrato sa harap ng aking mata :) ~@bloughound ~

Wonderful words and photo combo @archie18 :)

Bawat salita ay kusa lumalabas para ito ay maging talata :)

thank you @bloghound

Tama @archie18 buti nga natutokan na ngaun yan.

Uo nga @fherdz masyado na kasi na abuso ang boracay.