AKIN KA

in tula •  2 years ago  (edited)

affection-3128410_960_720.jpg

             Noong una pina pangaran lang kita

              Iniisip na makapiling ka

              Hinahanap sa tuwing wala ka

           Sumo sulyap sa tuwing matatanaw sinta

              Akala ko noong una ikaw na

               Pero ng lumaon umalis ka

             Hinintay para lang makita kita

         Nag tiis ng mahabang panahon para lang sayo sinta

            Dumating ka at nag tugma ating mga mata

               Ito nga ba ay pag-ibig na?

               Nahulog ka, sinalo kita

               Ngayon ikaw ay akin na.

PHOTO:pixabay

@surpassinggoogle is such a generous person and has a very big heart for all of us here. Please support him as a witness by voting him at https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" at the first search box.

If you want to give him witness voting decisions on your behalf, visit https://steemit.com/~witnesses again and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mayad ka man nhe sa tula ah. Keep it up nhe.

Kung ga gana mlang ang utak nhe. Hihi. Thanks nhe

That was beautiful.

Thank you @bloghound :)