Eski bursa

in #trtr3 years ago

Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin göç tarihini incelemek ve canlandırmak üzere 2014'te ziyarete açılan müzedir.

Merinos Parkı içindeki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin ikinci katındadır. Ücretsiz ziyaret edilebilir.

Müzede Türklerin Anadolu'ya göçünden, Bursa şehrinin Osmanlılar tarafından fethi, Osmanlı'nın Balkanlara doğru yurt tutmasına kadar tarihsel süreç ile ilgili bilgilendirme ve Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım ve civarından geri Anadolu'ya göç sürecine ilişkin canlandırma ve objeler yer alır. Balkanlardan göç tren canlandırmasıyla, Kafkaslardan göçü kağnı ve at arabasıyla, Kırım'dan göçü vapur canlandırması ile anlatılır.

9 bölümden oluşan müzedeki koleksiyonların büyük bölümü Şinasi Çelikkol'dan temin edilmiştir.

Müzenin bölümleri şunlardır:

Tarih öncesi ve İlkçağ Bursa yerleşimleri
Bursa şehrinin kuruluşu
Bursa'nın fethi ve Türkmen yerleşimleri
Balkanların fethi ve kurulan Osmanlı uygarlığı
Balkanlar'dan Bursa'ya göç
Mübadele göçleri
Kafkas göçleri
Tatar Türkleri'nin Kırım'dan göçleri
"Bursa tek kökten doğan ulu bir çınarın dallarıdır"
Ziyaret Kuralları:

Bölümler içerisinde fotoğraf çekilebilmektedir.
Sigara içmek yasaktır.
Bursa göç tarihi müzesi'nde gruplara rehberlik hizmeti verilmekte olup bireysel ziyaretlerde rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Gezi süresince mankenlere ve diğer objelere dokunmak yasaktır.
Pratik Bilgiler:

Profesyonel çekimler için idari birimden yazılı İzin alınması gerekmektedir.
Okul ve grup gezileri için başvurularınızı telefon yoluyla yapabilirsiniz.
Ziyaretçilerimiz, müze girişinin yanında bulunan Kütüphaneden faydalanabilirler.
Ziyaretçilerimiz, müze dâhilinde hizmet veren ‘’Merinos Müze Galerisi'nde dönemsel olarak hizmet verecek sergi alanını da gezebilirler. image

Coin Marketplace

STEEM 1.05
TRX 0.13
JST 0.125
BTC 55873.76
ETH 4042.64
BNB 661.90
SBD 6.71