Wroclaw Dwarf #1 🏰 (PL: Krasnal Wrocławski)

in travel •  last year  (edited)

Dwarves wander around Wroclaw. There are many of them - several hundred - but only attentive people can see them 👀.

Dwarves are one of the closely guarded tourist secrets, because despite their great popularity among tourists, they have not been officially mentioned in Wikipedia in the description of Wroclaw.

In the series I present the dwarves I had captured. Some of them will be described and located, while others will remain a mystery, as nobody knows the dwarfs to the end.

For the disclosure of additional information in the commentary (interesting stories, locations, anecdotes), about the presented dwarf - gifts may be granted 🎁.

PL version

Po Wrocławiu hasają krasnale. Jest ich bardzo wiele - kila setek - ale tylko uważne osoby mogą je dojrzeć 👀.

Krasnale to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic turystycznych, gdyż pomimo wielkiej popularności wśród turystów, nie doczekała się oficjalnej wzmianki na Wikipedia przy opisie Wrocławia.

W cyklu prezentuję uchwycone krasnale. Niektóre doczekają się opisów i lokalizacji, a inne pozostaną tajemnicą, gdyż nikt nie zna krasnali do końca.

Za ujawnienie dodatkowych informacji w komentarzu (ciekawe historie, lokalizacje, anegdoty), na temat prezentowanego krasnala mogą zostać przyznane prezenty🎁.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Te krasnale to bardzo fajna sprawa kiedyś jak byłem we Wrocku to zauważyłem je tylko dlatego że przez jednego o mało nie straciłem jedynek hehe :D i tak na późniejszym spacerze znalazłem ich jeszcze kilka naprawdę polecam fajna zabawa podczas spacerów :)

Milusi krasnalek :)

Ładna fotka, jedna i druga.
Zachęcam do moich konkursów foto.

Pozdrawiam serdecznie :)

Piotr.

Congratulations @opti! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!