Balkanlar turu: Belgrad notlarım #6 Aklımdan geriye kalanlar

in #travel3 years ago

Belgrad'dan geriye aklımda kalanlar:

  • "Soru işareti"(ingilizce: Question sign) lokantası. Evet, ismi "soru işareti". Bildiğimi soru işaretiz, "?" sembolü kullanıyorlar. Rivayet edilirki, yaklaşık yüzyıl önce(biraz daha da eski olabilir), o muhitte önemli mekan olarak bu lokanta ve karşısındaki kilise vardı. Artık kilisenin papazı ve lokanta sahibi arasında nasıl bir tartışma yaşandıysa, "ne istiyorsun ne, sorun nedir" diye diye, en sonunda tepki olarak lokantanın adını ve simgesini soru işareti koymuş.
  • Belgrad'da İngilizce konuşma oranı çoğu Balkan ve orta Avrupa ülkesine göre yüksek. En ummadıım erlerde, küçük işletmelerde bile derdinizi rahat anlatabilecek kadar ingilizce bilen insanlar var.
  • Kredi kartı geçerli kullanım oranı yüksek. Yani, çoğu yerde kullanabilirsiniz. Diğer Balkan ülkelerinde maalesef facia derecesinde, nerdeyse hiç yok.
  • Bir şehirde, 3 farklı medeniyet görüyorsunuz.
  • Prolece isimli restorantta geleneksel Balkan ve Sırp yemeklerini yiyebilirsiniz.
  • Çoğu yerde, içerde sigara içilebiliyor. Benim gibi sigara içmeyen biriyseniz azap yaşarsanız. Sigara içen biriyseniz, tahmin edileceği üzere gel keyfim gel.

DSC_0430.JPG

İyi yolculuklar. Sonraki durakta görüşmek üzere

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Her zamanki gibi çektiğiniz fotoğraflar şahane.

You got a 13.48% upvote from @postpromoter courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 33.00% upvote from @emperorofnaps courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!