လည္လည္သြားမယ္ရွင့္

in #travel6 years ago

ဖလပ်မှထိုညဉ့်, နက်ဖြန်နေ့ကငါနှင့်ငါ့ချစ်မိတျဆှေ,
မဿဲ , ကကျောက်ခေတ်မှာကူးတို့ကူး; သုံးမှာ
ထို့နောက်အဓိကအပေါ်အစညျးအဝေးမြား, အဘယ်မှာငါကျွန်းမှပြန်ရောက် image
အစည်းအဝေးများသို့သွားရောက်ခြင်းအတွက်ရက်သတ္တပတ်၏ကျန်ရှိသောနေခဲ့ရသည်။ သခင်ဘုရားကိုငါ
ယုံကြည်ဖို့ရိုးသားစွာရှိုင်းနေသောသူတို့ကိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လူပေါင်းတော်မူပြီ
သူ့ကိုအစေခံ, ငါမူကားကြောက်ရွံ့ရိုသေအများအပြားလည်းအများကြီးအရာနှင့်ပိတျဆို့နတေဲ့နေကြတယ်
ယခုဘဝ၏, ဒီလိုသစ္စာလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းရှေ့ဆက်မလာကြဘူး
သူကတောင်းဆိုသည်။
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲနက်ရှိုင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးလူထုအတွက်ဒီခရီးစဉ်ကိုအတွက်စေ့စပ်ခဲ့
ပုဂ္ဂလိက, ငါသူတို့ခဲ့ကြောင်းစောင့်ကြည့်ပေါ်တွင်ရှိရာတော်တော်များများသောနေရာများမှာ
ကျေးကျွန်ငါလုပ်သည်, တစ်ဖော်ရွေလမ်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုအောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရ
; ကြောင်းဘာသာရပ်အပေါ်သူတို့နှင့်အတူ လမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်အတိုင်း, ဖော်ပြ, မကိုက်ညီသည်
ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နဲ့အလေ့အကျင့်များနှင့် image
၏နေမကောင်းသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ကိုကြားထင်ရှား။
သူတို့ရဲ့နှစ်အလိုက်အစည်းအဝေးစတင်ထိုရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးစွန်သောအဆုံး; အရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းယောဟန်ကို , ဂျိန်း နှင့်ဇဲနာခဲ့ကြ
ပြည်နယ်ကနေဘရောင်း။ အများပြည်သူအစည်းအဝေးများကြီးမားသော ရှိ. ,
တိုင်းတာဘုရားသခငျ့ကြေးဇူးနှငျ့မျက်နှာသာ။ ငါ၏အမှု၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း
ဒီအစည်းအဝေးမှာစိတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသောသူတို့၏အမျိုးအအကောင့်အပေါ်အထူးခဲ့သည်
အသင်းအတွက်ဗွေဆော်ရာထူးအဖြစ်; နှင့်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက်
ငါ့ကိုအချို့သောအတိုင်းအတာထဲမှာဖော်ပြဘို့နှင့်အကွီးအကဲမြားလမ်းဖွင့်လှစ်
အဘယ်အရာကိုအကြှနျုပျအပျေါမှာတငျ; နှင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်လုပ်ဆောင်ဘို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသောအခါ
အသင်းတော်၏ရေးရာ, ခဏတိတ်ဆိတ်ထိုင်လျက်တော်မူပြီးမှ, ငါသည်ငါ့အပေါ်တစ်ဦးအလေးချိန်ခံစားခဲ့ရ
စိတ်ထဲနှင့်ထရပ်လျက်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံ၏သနားတျောမူနှင့် ပတ်သက်. မှတဆင့်
ခမညျးတျောခွန်အားသောဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းလင်းရန်အပြည့်အဝပေးထားခဲ့သည်
အခြို့သောနေ့ရက်ကာလအဘို့အကြှနျုပျအပျေါတိုးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်။
ဘုရားသခင့ , ယောက်ျား၏နှိမျ့ခစြသာသနာမှတဆင့်
တစ်ခါတစ်ရံမိမိအဝန်ဆောင်မှုတပ်ဆင်နေကြသည်။ ထိုပရောဖက်၏မက်ဆေ့ခ်ျ
ယေရမိကလူဒါလွဲလျက်, ရန်နိုင်အောင်ဆိုးရွားသောခဲ့ကြသည်
စိတျဓာတျကိုသူတို့ကသူသူတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်း၏အရာဝတ္ထုဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းအတွက် နှင့်
သဘာဝတရား၏အားနည်းခြင်းအဖြစ်၌သူသညျမိမိပရောဖကျကနေ စဉ်းစား
ရုံး; ဒါပေမယ့်မိန့်တော်မူသူသည် "သူ့စကားလုံးတစ်ဦးကိုမီးရှို့မီးပိတ်အဖြစ်ငါ့နှလုံး၌ရှိ၏
ငါ့အရိုး၌ထ; ငါသည်းခံလျှင်ပငျပနျးခဲ့မဟုတ်, တတျနိုငျသ
နေဖို့။ "ငါသောကြေငြာအတွက်ရိုးသားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကကိုမြင်လျှင်
အမှန်တရားငါလူအပေါင်းတို့ကိုနှစ်သက်နိုင်ဘူး, ငါ၌ဖွင့ ်. , ငါဖြစ်ကြိုးစားအားထုတ်
ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖို့သို့သော်လွဲငါ၏အတာဝန်၏လမ်းအကြောင်းအရာ,

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by dtholy1992 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37737.19
ETH 2039.45
USDT 1.00
SBD 4.83