The Steem blockchain was upgraded earlier today. You may experience trouble posting and transacting while the new bandwidth system stabilizes. Read more here.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

kuş adasını merak ediyorum tatil için çok iyi diyorlar. inş bi gün gelirim tatile.

·

çok güzel bir yer tavsiye ederim

Kuşadası gerçekten görülmeye değer bir yer.

·

aynen katılıyorum