Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

kuş adasını merak ediyorum tatil için çok iyi diyorlar. inş bi gün gelirim tatile.

·

çok güzel bir yer tavsiye ederim

Kuşadası gerçekten görülmeye değer bir yer.

·

aynen katılıyorum