Sort:  

İçeriği çok güzel hazırlamışsınız, upvote yaptım. Benim son paylaştığım içeriğe bi göz gezdirirseniz sevinirim :) https://steemit.com/cointurk/@bkatipoglu1/23-nisan-anilarim-cointurk-26-projesi-berhanktpgl-3082

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36574.64
ETH 2442.97
USDT 1.00
SBD 3.80