Dusza Japonii - czyli co to jest SHINTO i ISE JINGU? Cz.2

in travel •  2 years ago  (edited)

ISE JINGU

Ise Jingu, oficjalnie "Jingu", obejmuje 125 jinja, skupionych wokół Kotaijingu (Naiku), poświęconych Amaterasu-Omikami i Toyo'uke-daijingu (Geku), poświęconych Toyo'uke-no-Omikami. W obszarze lądowym Jingu jest mniej więcej tej samej wielkości co Paryż. Ponad 1500 rytuałów odbywa się tutaj corocznie, aby modlić się o dobrobyt rodziny cesarskiej i pokój narodu.

part 2.jpg
Source: google image

UŚWIĘCENIE AMATERASU-OMIKAMI W JINGU

Amaterasu-Omikami była wcześniej czczona w Pałacu Cesarskim, ale po epidemii 10ty Tenno postanowił przenieść jej symbol, święte lustro, aby czcić ją z szacunkiem i tym samym zakończyć katastrofę. To właśnie ten Tenno nakazał swojej księżniczce, Yamatohime-no-mikoto, poszukać najbardziej odpowiedniego miejsca, by na stałe zapisać i uwielbiać Amaterasu-Omikami.

Mówi się, że księżniczka podróżowała po ziemi szukając specjalnego miejsca, dopóki nie otrzymała objawienia u brzegu rzeki Isuzugawa. To jest początek Naiku.

W epoce 21go Tenno, jakieś 1.500 lat temu, żył Toyo'uke-no-Omikami, otrzymał objawienie od Amaterasu-Omikami, został przywołany na północ do prefektury Kioto i tam otrzymał swoje obecne miejscu odpoczynku. Takie jest pochodzenie Geku. Toyo'uke-no-Omikami dołączył do Amaterasu-Omikami w Jingu jako pośrednik towarzystwa i świętej żywności. Błogosławi nas obfitymi plonami i jest strażnikiem dobrego samopoczucia, dostawcy tkanin, jedzenia i schronienia.

amaterasu omikami.jpg
Source: google image

MATSURI AT JINGU

Od czasu uświęcenia Amaterasu-Omikami w Ise 2000 lat temu, kapłaństwo Jingu przeprowadzało rytuały i modliło się o pokój na świecie. Te rytuały i ceremonie są wykonywane pod kierunkiem bezpośredniego potomka Amaterasu-Omikami, samego Tenno. Tak więc rytuały przeprowadzane w Jingu można uznać za rytuały Cesarskie.

Matsuri w Jingu można podzielić na trzy grupy. Pierwsza obejmuje regularnie przeprowadzane codziennych i rocznych rytuałów, takie jak Kanname-sai w październiku i Tsukinami-sai w czerwcu i grudniu. Drugi to wyjątkowe rytuały, które odbywają się na specjalne okazje na cześć Cesarskiej Rodziny, narodu lub Jingu. Trzeci to rytuały dla Sengu przeprowadzane co 20 lat.

Tenno wysyła cesarskiego wysłannika do Jingu, by poświęcił tkaniny zwane heihaku dla pewnych ważnych rytuałów. Niektóre rytuały zawierają święty taniec i muzykę zwaną kagura.

Coroczne rytuały opierają się na cyklu uprawy ryżu, podstawowego pożywienia Japończyków. Najważniejszą uroczystością roku jest Kanname-sai, podczas której kapłani Jingu dziękują Amaterasu-Omikami za sprezentowanie pierwszego ryżu na świecie lądowym przez jej wnuka.

W Kanname-sai, źdźbła nowego ryżu uprawianego przez Tenno są również poświęcone kami. Co więcej, źdźbła ryżu zebrane od rolników w całym kraju są zawieszane wzdłuż ogrodzenia głównego sanktuarium.

Matsuri at Jingu.JPG
Source: google image

SHIKINEN SENGU

W sąsiedztwie głównego sanktuarium, w którym stoi święty pałac Amaterasu-Omikami, znajduje się miejsce o dokładnie takiej samej wielkości. Nowy budynek o tych samych wymiarach, nowy budynek jest budowany w alternatywnym miejscu co 20 lat. Boskie skarby, które mają być umieszczone w świętym pałacu, są również przerabiane. Gdy są już przygotowane, święte lustro, symbol Amaterasu-Omikami, zostaje przeniesione do nowego sanktuarium przez kapłanów Jingu. Ten rytuał nazywa się Shikinen Sengu. Przeprowadzane jest również w Geku i innych jinja.

Pierwszy Shikinen Sengu przeprowadzono 1300 lat temu. Chociaż tradycja Shikinen Sengu została czasowo zawieszona z powodu działań wojennych w XV i XVI wieku, nadal stanowi ważną część Jingu do dnia dzisiejszego.

Shikinen Sengu obejmuje 32 rytuały i ceremonie, począwszy od rytualnego wycinania pierwszych drzew dla nowych budynków i kontynuacji aż do przeniesienia świętego lustra 8 lat później.

Drewno jest centralnym elementem japońskiej cywilizacji. Koncepcje zrównoważonego rozwoju i ponownego wykorzystania oraz utrzymywania know-how i umiejętności są uważane za ważniejsze niż faktyczna fizyczna istota struktury lub budynki. To jest esencja "wieczności", jak to jest wyrażone w Jingu i powód wyboru budowania i odbudowywania mieszkań dla kami, zamiast trwałych struktur z kamienia.

ise jingu.jpg
Source: google image

Do dnia dzisiejszego jesteśmy w stanie uczestniczyć w tych samych matsuri, jak były wykonywane przez przodków i dzielić się z nimi wspólną duchowością poprzez cykliczne ponowne uświęcanie Amaterasu-Omikami. Shikinen Sengu to czasowy i spiralny powrót do początków obejmujących pokolenia. Odzwierciedla się w duszach przodków i jest darem dla przyszłości.

Shikinen Sengu odgrywa jeszcze jedną bardzo ważną rolę, umożliwiając przeniesienie umiejętności technicznych i ducha do następnego pokolenia. To przeniesienie zachowuje zarówno dziedzictwo architektoniczne, jak i ponad 1000 lat tradycji artystycznej polegającej na tworzeniu boskich skarbów - w tym 714 różnego rodzaju obiektów sakralnych. Po Shikinen Sengu, poprzedni budynek sanktuarium jest używany ponownie, a większość drewna przyznawana jest innym jinji w całej Japonii, aby surowce mogły zostać ponownie użyte. Główne filary podtrzymujące dach głównego sanktuarium są tradycyjnie wykorzystywane do świętej bramy torii na Moście Ujibashi przy wejściu do Naiku.

ODWIEDZAJĄC JINJA - TEMIZU (Jak oczyścić nasze dłonie i usta)

Odwiedzając jinję, przejdź pod Torii (święta brama) i przejdź do Temizuya (miejsca oczyszczającego składającego się zazwyczaj z kamiennej misy z wodą), aby oczyścić swoje ręce i usta. Jest to prosty akt oczyszczenia przed zbliżeniem się do głównego sanktuarium.

 1. Weź czerpak prawą ręką i napełnij go wodą. Oblej lewą rękę niedużą ilością wody, aby ją spłukać.
  Etykieta 1.JPG
  Source: google image

 2. Przesunąć czerpak do lewej ręki i opłukaj prawą rękę.

Etykieta 2.JPG
Source: google image

 1. Weź ponownie czerpak prawą ręką i wlej wodę do lewej dłoni i opłucz usta. Proszę nie dotykaj czerpaku bezpośrednio do ust.
  Etykieta 3.JPG
  Source: google image

 2. Na koniec przepłucz lewą rękę jeszcze raz i przechyl ją tak, aby pozostała woda spłynęła po rączce, aby ją oczyścić.
  Etykieta 4.JPG
  Source: google image

ETYKIETA MODLITWY DO KAMI

 1. Ukłoń się głęboko dwa razy.
  Ukłon.JPG
  Source: google image

 2. Klaśnij w dłonie dwukrotnie.
  Klaśnięcie.JPG
  Source: google image

 3. I jeszcze raz ukłoń się głęboko.
  Ukłon.JPG
  Source: google image

Poniżej znajduje się słownik słów występujących w tekście :)

SŁOWNIK:

BETSUGŪ - 14 zrzeszonych jinja z Ise Jingu ściśle związanych z głównym sanktuarium (Shogu).
DAI-GŪJI - Najwyższy kapłan Ise Jingu.
EMA - Małe drewniane tablice w Jiinja, na których wierni piszą swoje modlitwy lub życzenia.
ENGISHIKI - japońska księga praw i przepisów z początku X wieku, która reguluje rytuały Shinto i zawiera listę ważnych jinja.
GOSHINTAI - święty obiekt, który jest czczony w lub w pobliżu kapliczek i reprezentuje ducha kami. Może to być naturalny biekt, taki jak kamień, góra, wodospad lub obiekt wytworzony przez człowieka, zwykle lustro, miecz lub klejnot.
GŪJI - Szef jinja.
GOSHINPŌ - Święte skarby. Powiązane z kami lub poświęcone dla kami.
HARI - Ogólne określenie rytuałów oczyszczenia Shinto lub umysłu i ciała. Często wykonywane na początku ceremonii, aby oczyścić uczestników przed przedstawieniem ofiar kami. Nazywane również Shubatsu w Ise-Jingu.
HIMOROGI - Czasowo wzniesiona gałąź lub drzewo, które przywołuje kami i określa świętą przestrzeń.
JINJA - to słowo jest często tłumaczone jako "świątynia Shinto". Jednak słowa te nie wyrażają jej dokładnego charakteru, a użycie "Jinja" jest zalecane w celu wyrażenia jego unikalnych cech.
JINGŪ-TAIMA - Specjalny talizman Ise Jingu.
KAGURA - Starożytny taniec i muzyka poświęcona kami.
KAMI - bóstwo Shinto. Określane również jako duchy święte znalezione w świecie przyrody.
KAMIDANA - miniaturowy ołtarz dla kami, w którym mieści się w domu lub sklepie. Ofuda oraz ofiary takie jak ryż, owoce i woda są umieszczane na ołtarzu.
KANNUSHI - Standardowe określenie kapłana Shinto. Alternatywnie nazywany shinshoku i shinkan.
KOJIKI - Tekst napisany w VIII wieku przedstawiający mityczne pochodzenie Japonii i rolę kami w jej fundamentach.
KOMAINU - Kamienne psy-lwy, które stoją na straży przed bramą wejściową do jinja, aby odpędzić złe duchy.
MIKO - dziewka lub służka Jinja, która wspiera kapłanów Shinto i wykonuje rytuały w jinja, takie jak kagura.
MIKOSHI - Przenośna jinja, w której kami są przenoszeni w procesji podczas festiwali.
MIKOTO - Przyrostek wskazujący boskość.
MISOGI - Rytualne oczyszczenie poprzez kąpiel lub ablucję.
NIHON-SHOKI - Druga najstarsza księga o klasycznej historii Japonii, zaraz po Kojiki, ze szczególnym uwzględnieniem rodów imperialnych władców Japonii i ich czynów. Zawiera historie z Boskiego Wieku.
NORITO - liturgia Shinto recytowana podczas rytuału.
OFUDA - Talizman wydany przez jinję symbolizującą obecność kami w celu ochrony gospodarstwa domowego.
OMAMORI - Ochronny amulet lub urok, który chroni przed złem lub niebezpieczeństwem i przynosi szczęście.
OMIKUJI - Losy sprzedawane w jinja napisane na paskach papieru. Złe losy są często wieszane na gałęziach drzew w wielu jinja, gdzie wiara jest taka, że kami egzorcyzmują pecha.
SAISEN - Ofiara pieniężna.
SAISEN-BAKO - Pudełko monetarne, w którym ofiary są wrzucane przed oddawaniem czci.
SAISHU - Kapłanka unikalna dla Ise Jingu. Saishu jest wyznaczana zgodnie z wolą Tenno.
SAKAKI - Najświętsze wiecznie zielone drzewo, którego gałęzie są często używane w rytuałach i ceremoniach.
SHIMENAWA - Długość plecionej słomy ryżowej, umieszczonej wokół przedmiotów / drzew, dla zaznaczenia obecności kami, często dołączonej do zygzakowatego papieru zwanego shide.
SHINSEN - Żywność dla kami, w ryż, ryby, sake, sól, woda itp.
SHŌGŪ - Główne sanktuarium Naiku lub Geku. Prefiks "go" jest zwykle dodawany dla uprzejmości i szacunku.
SHŌ-GŪJI - Asystent Najwyższego Kapłana.
TAMAGUSHI - Święta gałązka wiecznie zielonego sakaki ofiarowana kami podczas rytuałów przez księdza lub kapłana.
TEMIZUYA - Fontanna przy wejściu do Jinja, gdzie czciciele mogą się oczyścić, myjąc ręce i usta.
TORII - Brama Shinto, która wskazuje wejście i granicę do sanktuarium Jinja.
UJIGAMI - Bóstwa wspólnotowe lub klanowe, które są czczonymi przodkami klanu. W dzisiejszych czasach są one zwykle lokalnymi opiekunami kami, wioskami i społecznościami.
UJIKO - Parafianie lokalnego jinja.

48d831fddbbf3365e9445caa817be80e.jpg
Source: google image

Tematy Tygodnia: Nawiązuje do tematu nr 1. Japonia

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Super post, pasuje do Tematów Tygodnia w tym tygodniu. Dodaj sobie tag #tematygodnia jeśli chcesz wziąć udział w tej zabawie :)

ok, dzięki za informację :)

I jeszcze ważne, żeby dopisać, do którego tematu jest to zgłoszone!

ok, dzięki :)