Old Traditional Chinese Hotel And Gardens in Tongli China The Venice of the East

in travel •  2 years ago 


Last summer I've visited amazing Chinese city Tongli ( 同里) with large system of water canals and boats. Called as Venice of the East.

Zeszłego lata odwiedziłem niesamowite chińskie miasto Tongli z dużym systemem kanałów wodnych i pięknymi łodziami. Nazywany Wenecją Wschodu.
Zatrzymaliśmy się w niesamowitym hotelu w tradycyjnym chińskim stylu, który posiadał w środku własne jeziorko z karpiami :D


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I'm a beginner. Can you follow me
thanks
@hepeng.chn

sure :) following you

thanks