uNkosana u-Erik waphonswa ngaphesheya.

in #traju2 years ago

Lapho u-Ariel efika emanzini, wabona umkhumbi omkhulu ugcwele abagibeli behlabelela bedansa. Amehlo ka-Ariel akhanya lapho ebona insizwa enamandla abagibeli bembiza ngokuthi u-Prince Erik. U-Ariel wathandana ekuqaleni kokubona. Ngokungazelelwe isibhakabhaka saba mnyama futhi umbani washaya. Umkhumbi wesiKhulu u-Erik wawungafani nesiphepho esinamandla. Umkhumbi wawuqhutshwa amagagasi futhi uNkosana u-Erik waphonswa ngaphesheya.
"Kumelwe ngisindise!" U-Ariel wamemeza. Wambamba uNkosana omanzi, wabe esegibela ogwini. Wathatha iNkosi u-Erik enhlabathini. UNkosana u-Erik akahambisani lapho u-Ariel ethinta ubuso bakhe ngobumnene futhi uhlabelela ingoma yakhe enhle ngothando. Ngokushesha u-Ariel uzwa amadoda asePrince amfuna. Akafuni ukubonakala ngabantu. Ngakho wamanga iNkosana, khona-ke washesha wangena elwandle.