Prince Erik jî di hezkirina xwe de hat.

in #traji2 years ago

xweş dikim û Sir Grimsby, xulamê dilsoz, bi aliyê wî ve bibînin. "Çi dibe?" Sir Grimsby pirsî. Ew kêfxweş e ku Prince Erik zindî ye. "Erê keçek e," Prince got, hîn jî digerin. "Keça ke min xilas kir û piştre şand. Dengê wî pir dilfiraz bû. Min dengê vî rengî ev yek bihîstiye. Ez dixwazim keça xwe bibînim û ez dixwazim ji wê re bizewicim! "Bêguman Prince Erik jî di hezkirina xwe de hat.

King Triton dema ku ew dît ku Ariel di hezkirina mirovî de bû bû xelek bû. Wî bi lez da ku çaxê Ariel got kolekên xwe kirine şewitandin. "Daddy, ez ji wî hez dikim!" Eriel got, "Ez dixwazim bi wî re bimînim!" "Ew mirovek e! Masî xwarinê! "Triton got," Ne rê awayî! "Wî destnîşa xwe ya tûrîzmê hilkişand. Gûçeyên wî yên ku ji hemî xezaliyên Ariel re rûxandin. Piştre P'adşah Se'êş bû. Ariel bi rûyê xwe veşart û qîrîn.