Architectural Examination (Fallingwater)

in tr •  11 months ago

Fallingwater


Location: Mill Run, Pennsylvania
Architect: Frank Lloyd Wright
Client: Edgar J. Kaufmann and his wife Liliane
Year: 1936–1939

Fallingwater_-_DSC05639.JPG
photo source

In the summer of 1934, Edgar Jr. read Frank Lloyd Wright’s An Autobiography (1932) and travelled to meet Wright at his home in Wisconsin in late September. Fallingwater was the family's weekend home. Family retreated at Fallingwater to escape the heat and smoke of industrial Pittsburgh. Liliane enjoyed swimming in the nude in the river.

Kaufmann Jr. said, "Wright understood that people were creatures of nature, hence an architecture which conformed to nature would conform to what was basic in people. For example, although all of Falling Water is opened by broad bands of windows, people inside are sheltered as in a deep cave, secure in the sense of the hill behind them."

Design

Fallingwater remains as one of Wright's greatest masterpieces. The building stands both for its dynamism and for its integration with its striking natural surroundings. Fallingwater can describe an architectural tour to Wright's organic architecture. Wright's passion for Japanese architecture is reflected in the design of Fallingwater. Particularly in the importance of interpenetrating exterior and interior spaces. The building has a strong emphasis placed with harmony between man and nature.

fallingwater-dsc05598.JPG
photo source

The organically created private residence was aimed to be a nature retreat for its owners. The building is known for its connection to the site. Fallingwater is built on top of an active waterfall that flows beneath the house.

The fireplace is the hearth in the living room combines boulders found on the site. The house was built to ledge rock which protrudes up to a foot through the living room floor was left in place to demonstrably link the outside with the inside.
Frank Lloyd Wright had intended that the ledge is cut flush with the floor, but this had been one of the Kaufmann family's favourite sunning spots. Mr. Kaufmann recommended that it be left as it was. The stone floors are waxed, while the hearth is left plain, giving the impression of dry rocks protruding from a stream.

interiorfallingwater.jpg
photo source

The combination with the setting extends even to smallest details. Where glass meets stone walls no metal frame is used; rather, the glass and its horizontal dividers were run into the stonework. The stone walls appear uninterrupted by glazing. From the cantilevered living room, a stairway guides directly down to the stream. Bedrooms are small, some of them with low ceilings to encourage people outward toward the open social areas, decks, and outdoors.

Fallingwater, Frank Lloyd Wright is one of the greatest experiment in architecture. The building leads people to join the harmony with nature. Its a retreat from the city pressure. A relief to people who lives there. Beautiful architectural art piece for future generations.


TR


1934 yazında, Edgar Jr, Frank Lloyd Wright'ın bir otobiyografisini (1932) okudu ve Eylül ayı sonunda Wisconsin'deki evinde Wright ile buluşmak için gitti. Fallingwater, ailenin hafta sonu eviydi. Aile, endüstriyel Pittsburgh'un sıcağından ve dumanından kaçmak için Fallingwater'ı kullandı. Edgarın eşi Liliane nehrin nehrinde çıplak yüzmekten zevk alırdı. Aynı zamanda ev onun modern sanat kolleksiyonu içinde bir müzeydi.

Kaufmann Jr., "Wright, insanların doğanın yaratıkları olduğunu anladı, dolayısıyla doğaya uygun bir mimarlık, insanların temel yaradılışına uygun olacaktı. Örneğin, tüm Düşen Sular, geniş pencerelerle açılmış olsa da, içerideki insanlar derin bir mağarada korunaklı ve arkalarındaki tepenin önünde güvendeydi. "

Tasarım

Fallingwater, Wright'ın en büyük başyapıtlarından biri olarak anılır. Bina hem dinamizmi hem de çarpıcı doğal çevresiyle bütünleşmesi ile bilinir. Fallingwater, Wright'ın organik mimarisine bir mimari tur tanımlayabilir. Wright'ın Japon mimarisine olan tutkusu, Fallingwater'ın tasarımında dışa yansıtılıyor. Özellikle iç ve dış mekanların iç içe geçmesi bu yansımada önemli bir rol oynar. Bina, insan ve doğa arasındaki uyum ile güçlü bir vurguya sahiptir.

Organik olarak oluşturulmuş bu özel konutun sahipleri için binadoğaya bir çekilmeyi amaçlar. Bina, alana olan bağlantısı ile bilinir. Fallingwater, evin altında akan aktif bir şelalenin üzerine inşa edilmiştir. Oturma odasında bulunan şömine ocak, alanda bulunan odaları birleştirir. Ev, oturma odasının içinden çıkıntı yapan bir kayaya inşa edilmiş olup, içeriye dışarıdan gösterilebilecek şekilde bağlanması için yer ayrılmıştır. Frank Lloyd Wright, çıkıntının zeminle aynı hizada olduğunu düşünmüştü, ancak bu Kaufmann ailesinin favori güneşlenme mekanlarından biri olmuştu. Bay Kaufmann, olduğu gibi bırakılmasını tavsiye etti. Taş zeminler cilalıdır, Taşın kalbi düz kalırken, akarsudan çıkan kuru kaya izlenimi verir.

Binadaki ayarlamalar ve kombinasyonlar en küçük ayrıntılara bile uzanır. Örneğin Camın taş duvarlarla buluştuğu yerlerde metal çerçeve kullanılmaz; daha ziyade, cam ve onun yatay bölücüler taş işçiliği ile oluşturuldu. Taş duvarlar, camla kesintisiz olarak görünür. Konsollu oturma odasından bir merdiven doğrudan akar. Yatak odaları küçüktür ve bazıları yaşayanları açık sosyal alanlar, güverte ve dış mekanlara doğru teşvik etmek için düşük tavanlıdır.

Fallingwater, Frank Lloyd Wright'ın mimarlıkta en büyük deneylerinden biridir. Bina, insanları doğa ile uyum içinde yaşamaya yönlendiriyor. Şehir baskısından bir kaçış sağlıyor. Orada yaşayan insanlara bir rahatlama sağlıyor. Bina aynı zamanda gelecek nesiller için güzel mimari bir sanat eseri.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Olur da bir gün, çok paramız olursa, yaptırmayı düşündüğüm triplex villa nın projesini kesinlikle sana çizdirmeyi düşünüyorum.
Her postunda insanın ufku daha bir açılıyor.
Eline sağlık.

·

Çok teşekkürler. Umarım o günler yakındır. 😇

·
·

Umarım, eğer steemit 1000 doları görürse, acil sana ulaşacam :))

well this is a good combination of nature, art and history as well. I appreciate this post 👏✌👍

·

Thanks mate.

Woww, that's really a masterpiece, amazing.

·

Yes, its a masterpiece of a great architect.

I tried to do a Wright-style project, but we have too much snow in Russia (((((

·

I think you don't need Wright-style. Soviet architecture is my favourite. The style in Soviet architecture is unbeatable for me.

·
·

Soviet style is good for large objects. Customers prefer Western currents for individual construction(((

·
·
·

I think Soviet-style can implement individual construction too. If I had a chance in my country I can try it. But Customers generally not looking for a good design in my country. They only look for more space to use and just looking for more profit.

·
·
·
·

Yes! More profit - that,s the point!

·
·
·
·
·

We need to make the clients understand more profit can come with a better design. I hope to do a job for a client like to have a better design.

Love the nature the photos are related to my work on steemit that why I rally like it.

·

Thanks for your kind comment.

informational and beautiful pics collective post,i loved it

·

Thanks Mate happy to hear.

It's Frank Lloyd Wright 😍😍😍 such a timeless master piece

architectural orgasm

·

Yes it is 🤫

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zoltarian from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

What a wonderful place.

·

Yes Its realy beautifull to live.

This brings me memories to highschool days, my art teacher introduced me to Frank.... I believe there's a few of them in Chicago as well

·

Yes he has designs in Chicago maybe some day I can share them too.

Congratulation zoltarian! Your post has appeared on the hot page after 32min with 28 votes.

·

Thanks for the info.