Türkiyenin ilk Nükleer Güç Santrali Bugün Temeli Atılıyor

in #tr6 years ago

Türkiye’nin İlk Nükleer Güç Santrali (NGS) Akkuyu da atılıyor

Peki Nükleer Güç Santralı (NGS) nedir

Bir nükleer santraldeki sistemler konvansiyonel güçteki santraller ile aynı mantıkta çalışır. Isı enerjisinin kısmında üretilen buharın türbün jeneratörünü döndürerek elektrik üretme felsefesi,temel olarak nükleer santarallarda da aynıdır. Nükleer santraller ısı üretmek için nükleer reakdıyonu kullandıkları ve bunun sonucunda çevreye salınmaması gereken radyoaktif maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler kullanırlar. Örneğin, bir çok nükleer ssntralda nükleer yakıtı barındıran yakıt tüpleri arasından ısınarak geçen su, doğrudan türbine gönderilmeyip, türbün için buhar üretilen ikinci bir çerimi ısıtmak için kullanılır. Bunun ile ilgili sistemlere Birincil (Sogutma) Sistemi adı verilir. İkincilsistem ise birincil sogutma sistemindeki ısıyı alarak türbin-jeneratörü döndürmek için gerekli olan buharın üretilmesi için gerekli olan sistemdir. Her iki sistem de kapalı bir döngü oluşturmuşlardır.

Nükller Santrallerde Enerji Üretimi
Nükleer santrale enerji, istasyonun merkezindeki reaktörün içinde üretilen ısıyla şağlanır. Bu ısı, uranyum atomunun zincirleme reaksiyonu sonucu elde edilir. Bu resksıyon kontrollü bir şekilde yapılır. Nötronların sürati önce modületorden geçirilerek yavaşlatılır ve böylece diğer çekirdekteki parçalanmaları kolaylsştırılır. Reaktörde açığa çikar Nötronlar emme yeteneği olan kontrol çubukları vardır. Buradan nötronları bırakarak veya çekerek reaksiyonlar kontrol altına alınır. Bölünen atom uranyumları ısı veriri. Çubuklardan çıkan bu ısı reaktörün çevresini saran gaz tabakası tarafından emilir. Isınan gaz,ısı degiştiricisi de denilen ısı enjektörüne alınır. Bunlara ısı degiştirici denmesinin nedeni, gazda bulanan ısıyı ufak boruların içindeki suya vermeleridir. Isı eşsnjörünün üstündeki su , aşırı ısınma sonucu buharlaştırılır. Bu şekilde oluşturulan buhar sadece yüksek ısıya degil,aynı zamanda yüksek basıncada sahiptir. Bu yüksek basınç Ve sıcak buhar kalın borular aracılığı ile türbine yollanır. Türbin içinde bulana pervane basınçlı gazla birlikte döner. Türbin jeneratöre bağlıdır ve süratle dönünce enerji üretir. Oluşan buhar yine ısı haline gelir ve su yine buharlaşır.
Uranyum sadece su üretmez, radyasyonda üretir
ve radyasyon insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Bu nedenle reektör içindeki reaksiyonu dişariya çikarmıyacak şekilde Çelik ve çok kalın beton örtilidür. Kontrol odasından herşey çok dıkkatlı şekilde takıp edilir. Burada çalışan insanlar büyük bir şehrin elektrıgını karşılayacak elektrık üretimi için dıkkatli bir şekilde çalışır

Nükller santral atıklarının korunması Ve saklanması
Sonunda reaktörün içinde yeterli ısıyı üretecek enerji kalmaz. Uranyum atomlarındaki enerji tükenmiştir. Bu çubuklar son derece sıcak hemde taşıdıkları radyasyon nedeniyle çok tehlikelidirler. Bu nedenle özel kalın muhafazalarla alınırlar.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64948.39
ETH 3141.78
USDT 1.00
SBD 3.97