Söylemle Degil İcraat İle Tr Etiketi Yükseltmek için Uğraşıyoruz

in #tr6 years ago (edited)

Ödül vaad edip upvote alarak degil yeni kullanıcılar çekerek steemit ta Türk kullanıcı sayısını Yükseltiyoruz
@senty

Sort:  

kolay gelsin :)

Teşekkürler bu şekil yeni katılımlar devam edecek hedefim minumum 50 yeni kişi getirmek

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61830.08
ETH 2986.99
USDT 1.00
SBD 3.73