Elektrik Ampülleri Ve Farkları

in #tr6 years ago (edited)

Ev ve işyeri aydınlatmasında 3 çeşit ampul çeşidini kullanıyoruz bu paylaşımda kullandığımız ampüllerin özelliklerini paylaşacağım

Akkor Ampul

Basit anlatım olarak iki iletken arasına gerilmiş restansın üzerinden elektrik geçerken elektriğin zorlanması sonucu ışık Ve ısı yayar yüksek enerji tüketimi kullanmasına rağmen yeterli ışık yaymaz

Tasarruflu Ampüller (florasan ampul )

Floresan lambaların iki ucunda bulunan flamanlar akım geçtiğinde ısınarak tüp içindeki gazı da ısıtır.Flamandan geçen akım çok kısa süre içinde starter tarafından kesilir.İşte akımın tam kesilmesi anında balast yüksek bir gerilim oluşturarak tüpün iki ucu arasında akım geçişini başlatır.Gazdan geçmeye başlayan elektrik akımı ışığı oluşturur.

Led Ampüller

LED (Light Emitting Diode) P-N jonksiyonlu bir yarıiletken olup iletim yönünde kutuplandığı takdirde ışık yayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ışık ; kırmızı, yeşil, sarı, ya da kızıl ötesi gibi çeşitli, renklerde olabilir. Normal diyot da olduğu gibi Led’de de küçük değerde bir eşik gerilimi vardır. Bu eşik gerilimi aşıldığında jonksiyonun direnci düşer ve akım iletmeye başlar. LED’lerin devrelerde kullanımında bu akım bir dirençle sınırlandırılmalıdır. LED’in yaydığı ışık miktarı üzerinden geçen akıma bağlıdır. Bu akım bir doğru akım ya da darbeli akım olabilir.Genelde günümüzde LED’ler darbeli rejimde çalıştırılmaktadır. Bunun nedeni darbeli rejimde istenen ışık şiddeti elde edilmektedir. İletim yönünde bir akım uygulandığında LED hemen ışık verir.

LED Ampul ve Enerji Tasarruflu Ampül Arasındaki Fark Nedir?

Led’ler daha az güç kullanmaktadır. 6 watt LED armatür, 50 watt geleneksel ampul kadar enerji üretir. Enerji tasarruflu ampuller (CFL’ler) ise 13 watta yakın. Bu nedenle bir LED, enerji tasarruflu ampule kıyasla elektrik miktarının yarısını kullanır. Karbon emisyon kontrolleri, sıkı bütçeler ve çocuklar için dünyayı koruma ihtiyacı hakkında farkındalık açısından LED aydınlatmalar enerji tasarruflu ampullerin üzerinde kolaylıkla puan kazanıyor. Bir LED ampul, enerji tasarruflu ampullerin enerjisinin % 50’sini kullanır ve bu da daha düşük elektrik faturaları ve daha az karbon emisyonu anlamına gelir.
LED’lerin aksine, bir CFL pahalı ışık fikstürlerinin değiştirilmesini gerektirebilir. CFL ve LED karşılaştırıldığında, CFL’ler mevcut soketlerdeki yenileme olarak kullanılmak için uygun değildir. Enerji tasarruflu ampullerin bir elektronik güçlendirme cihazı ve uzun tüpleri barındıracağı göz önüne alındığında, mevcut aydınlatma armatürlerine göre daha büyüktür. Kişi, ya ışık kapakları olmadan kullanmalı ya da ışık fikstürünü değiştirmelidir. CFL’nin LED üzerinde sahip olduğu herhangi bir maliyet avantajı, hafif priz ve fikstürlerin değiştirilmesi gerektiğinde bir unsurun ortadan kaldırılmasına neden olur.
LED’ler CFL teknolojisine göre 10 kat daha uzun süre kullanılıyor. Bu, yeni ışık satın almak için daha az yinelenen maliyet, pazara daha az gezi, endişeli anlar ve yanmış ışıkları değiştirmenin neredeyse var olmayan baş ağrısı anlamına geliyor. Bu ayrıca atılacak daha az katı atık anlamına gelir ve bu, ışığı ulaşılması zor yerlerde ideal hale getirir. Bir LED ömrü, enerji tasarruflu ampullerin ömründen daha uzundur.
LED armatürler enerji tasarruflu ampullere göre daha az ısı üretir. Bu, yanık yaralanmaları riskini azaltır ve klimada daha az ısı yüklemesi yapar.
LED’ler cıva veya diğer toksik ağır metalleri içermez. Enerji tasarruflu ampuller az miktarda cıva içerir ve tehlikeli maddeler için geçerli yönetmeliklere uygun olarak kullanılmalıdır. Diğer taraftan LED’ler, ağır metal içermezler ve ortak atıklarla güvenli bir şekilde atılabilirler. CFL ışıklarından kaynaklanan cıva zehirlenmesi sıklıkla göz ardı edilir. Tek bir CFL’deki cıva miktarının sadece 5 mg olduğu doğrudur. Bununla birlikte her ışık fikstürü CFL ışığına dönüşecek olsaydı ortalama bir hanehalkı her yıl 1o enerji tasarruflu ampul kullanırdı.
LED’ler UV radyasyon yaymaz. Enerji tasarruflu ampuller hücrelere zarar verebilecek, vücuttaki folat düzeylerini düşürebilecek ve hatta cilt kanserine yol açabilecek UV ışığı üretir. CFL’lerin diğer bir dezavantajı, yayılan UV ışığının değerli sanat nesnelerine ve tablolarına zarar vermesidir.
Enerji tasarruflu ampuller; dış mekan ışıkları, hareket sensörleri gibi yüksek bir aça-kapama devir oranı içeren kullanımlara uygun değildir. Yüksek bir açma-kapama döngüsü oranı, bir CFL’nin ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Öte yandan LED’ler açma-kapama döngüsünden etkilenmez. Bu, LED aydınlatmaların trafik ışıklarında tercih edilmesinin sebebidir.
LED lambalar tek yönlü ışık üretir. Bir CFL ve bir LED tarafından yayılan ışık ve ışık miktarı arasında hiçbir ilişki yoktur. Dahası, LED’ler tek yönlü ışık üretir ve bu, ışığı kontrol etmenin daha kolay olduğu anlamına gelir. CFL tarafından yayılan ışık çok yönlüdür ve kontrol edilmesi güçtür. Bu nedenle daha yüksek ışık çıkışı sağlayan bir LED lamba tercih edilmelidir

Yardım Alınan kaynak

http://istanbul-led-aydinlatma.com/led-ampul-ve-enerji-tasarruflu-ampul-arasindaki-farklar/

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62432.37
ETH 3003.22
USDT 1.00
SBD 3.78