Sönən işıqlar və təbii artım.

in tr •  2 months ago

Azərbaycan neft ölkəsi olmasına baxmayaraq bizdə elektrik enerjisi istehsalı o qədər də ürəkaçan deyil. Keçənlərdə su elektrik stansiyalarının birində qəza oldu, odu-budu hərdən qaralır dünyamız.


Deməli, son vaxtlar, lap elə ilk vaxtlar da bizdə işıqlar tez -tez sönür. Bir tərəfdən narahatçılıqdı. Hər şey işıqla həll olunduğuna görə. Ən dəhşətlisi internetlə bağlıdı. İşıq söndü, internet kəsildi. Bəlkə biri sevgilisinə mesaj yazırdı, bəlkə biri ərinə "gələndə çörək al" yazırdı, bəlkə biri " təcili gəl, filan yerdə iş var" yazırdı. Bəlkə biri " axşam sizə qonaq gələcəyik" yazırdı. Uzun sözün qısası, nə baş verir? İnternet kəsilir, orda sevgililər dalaşır, cavabsız mesajdan dolayı. Çörək alınmır, evə qırğın düşür, birinin orda iş əlindən çıxır. Birinin qonağı gəlib ev yiyəsini evdə görmür və s. Hələ paltaryuyan maşında qalan paltarlar, elektrik plitəsində qalan bişməmiş keks, televizorda yarımçıq qalan serial.
Bütün bunlar işin neqativ tərəfləri. Amma bunun pozitiv tərəfləri də var. O baxır sən hadisələrə hansı baxış bucağından baxırsan.
Evdə bir şam işığında romantik söhbət, uşaqlarla şəkil çəkib əylənmək, nənənin sovet dönəminin özəllikləri bağlı əhvalatlarına qulaq asmaq .
O dönəmlər demişkən, əvvəllər çox düşünürdüm ki, görəsən o vaxt ailələrdə ən aşağısı beş uşaq olurmuş. Hansı aralıqda, hansı həvəslə? İndi bilirəm ki, işıq yox, heç nə yox.Bəs bu insanlar nə ilə məşğul olmalıdı, əcəba?
Bir sözlə, pozitiv olun, hər şeydə bir xeyirin olduğunun fərqinə varın. "O işığı söndürün" - Aygün Kazımova.

İmage


Posted from my blog with SteemPress : https://wolfofsteemit.000webhostapp.com/2018/09/son%c9%99n-isiqlar-v%c9%99-t%c9%99bii-artim

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wolfofsteemit ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 3000 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by wolf from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.