Bitcoin Nedir ?

in #tr6 years ago

 Bitcoin nedir
Bu soru için verilebilecek en net cevaplardan biri paranın evriminde doğal olarak düşünülmüş bir sonraki en iyi adımdır.

Peki ya para nedir Tarihçesi nasıldır

Tarih boyunca, birçok öge ticari faaliyetlerde kullanılmıştır.18. yüzyılda ulus devletler giderek daha fazla ticari faaliyetler yürütmeye başladı ve altın ve gümüş gibi değerli metaller evrilerek kağıt paralara dönüştü bu şekilde parasal bir sistem meydana gelmiş oldu.

Küresel ekonomi daha karmaşık hale geldikçe 20. yüzyılın ikinci yarısında
uluslar sonunda altından uzaklaştı.Standart, yasalara dayalı para birimleri oluşturmak ve hükümete olan güveni arttırmak için çalışmalara başlandı.

Zaman içinde gel-gitler , ekonomik bunalımlar ve benzeri olaylar para konusunu sürekli inceleme konusu haline getirdi.Derken kredi kartları baş gösterdi.Paranın değer olgusu elektronik ortama aktarılmış oldu.Çok uzun sürmeden " internet " çıkageldi. Dijital ortam gelişti , geliştikçe kendine yeni eklentiler uzantılar kattı.

Bitcoin ne zaman çıktı

Bitcoin blok zinciri sistem mantığıyla 3 Ocak 2009'da kripto para birimi olarak hayata geçirildi. Fikir babası ve whitepaper yazarı Çinli Satoshi Nakamoto yeni bir devri başlatmış oldu.Piyasadaki bitcoin sayısı 21 milyon adetle sınırlandırıldı. 22 Temmuz 2013 tarihinde dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar düzeyindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Ve insanlar milenyum çağının asıl başlangıcına şahit olmaya başladı.

Bitcoin nerelerde kullanılır Bitcoin ne için kullanılır Bitcoin kullanım alanları nelerdir

Bitcoin internette ve gerçek ekonomide kullanılabilecek ilk paralardan biridir.
Malların alımını yapmak için kullanılabilir.Akıllı telefonlar, otel konaklamaları, pizza ve kahve gibi ihtiyaçlarda kullanılabilir. Dijital ortamların tümünde satın alma ve satış işlemleri için kullanılabilir.Bitcoin kullanım alanı sınırsızdır.

Peki bitcoin hangi alanlara nüfuz etmek istiyor Bitcoin hangi alanlara nüfuz ediyor

Ulusal ve uluslararası Para Transferleri: Tek bir kayıt sisteminin olması, hızlılık ve blok zincirinin sağladığı güvenlikli ortam özelliklerinin olumlu etkileri uluslararası şirketleri bitcoin kullanımına yönlendirmeye yetiyor denilebilir.

Sigorta İşlemleri: Sahtekarlık ve kapalılık mottolarına hapsolan sigortacılık işlemleri, şeffaf ve güvenilir olan bitcoin üzerinden yapılmaktadır.

Bitcoin güvenli mi

Özellikle belirli bir otorite yada aracının olmaması bitcoini cazip hale getirerek kullanımının artmasını sağladı. İşlemlerin birçok nokta tarafından kontrol edilmesi dolandırıcılık ihtimalini en alt düzeye indirdi. Gelişen teknoloji ve güvenliksiz sanal ortamın oluşturduğu konjoktürde bitcoin bir ilaç olarak göze çarptı ve kullanıcıların vazgeçilmezi olarak gündemdeki yerini her zaman korudu.

Bitcoin paranın ötesinde

Bitcoin yeni bir para biriminden daha fazlasıdır.Bitcoin ve diğer sanal para birimleri değişim için yeni bir mimari yaratmak piyasaya şekil vermek için kullanılan alıcı ve satıcıya güven veren dijital sözleşme sistemini andırmaktadır. Ufak kesintilerle parasal işlemleri hızlı ve güvenilir kılmanın en iyi aracıdır bitcoin.

Örnek Bitcoin işlemi

Yukarıda bulunan grafik ile örnek bitcoin işlemi anlatalım.

1 Numaralı Kısım: Blok zinciri sistemi kullanılarak kişiler arasında ticari faaliyet için anlaşma sağlandı. Ödeme yöntemi bitcoin

2 Numaralı Kısım: Bitcoin cüzdanlar aracılığıyla iletildi.İşlem onaylandı.

3 Numaralı Kısım: Gizlilik ve güvenilirlik içerisinde işlemler gerçekleşti.

Bitcoinin geleceği

Birkaç faktör Bitcoin’i etkileyecektir. Yasal düzenleme, teknolojik de dahil olmak üzere evrim, yenilikçilik ve ekonomik koşullar.
Bugün Bitcoin'in geleceğini tahmin etmek pek te zor değil.
İnternetteki önemini kavrayarak Bitcoin'in geleceği en iyi şekilde anlaşılabilir.
Günlük işlem hacmi bile bitcoinin gelecek kaygısı olmadığının kanıtıdır diyebiliriz.

Source: https://www.btcfrm.com/bitcoin-genel/2813-bitcoin-nedir.html

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66167.34
ETH 3184.96
USDT 1.00
SBD 4.06