Tarih Lügatı | 7

in tr •  2 months ago

1.jpg

"Bâzâ bâzâ her ânçi hesti bâzâ."

(Gel, gel her ne olursan yine gel.)

Bu söz Mevlana'ya değil, ondan iki asır önce yasamış ünlü mutasavvıf Ebû Said-i Ebu'l-Hayr'a aittir.

Zira Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde de Mesnevi'sinde de söz konusu şiir geçmez.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

steemauto otomatik upvote oylama sistemine katılın yazılarına otamatik olarak upvote alın. https://steemit.com/tr/@kont82/steemauto-otomatik-upvote-oylama-sistemine-katilin