Türkiye'nin elektronik parası Sikke

in #tr3 years ago (edited)

Seçim_007.png

Yerli kripto para birimi olan sikke ICO kampanyası başlattı. 4 Nisan 2018 tarihinde ön satış yapmaya başlayacaklar. Sikke sadece bir para birimi olmaktan öte asıl olarak bir platform olarak tanıtılıyor. Ethereum platformunda olduğu gibi akıllı sözleşmeler desteği bulunacak. Bu platform Row blockchain olarak adlandırılmış olan dağıtık bir blockchain veritabanı kullanıyor. Sistemin işleyişini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

sikke-platform.jpg

Sikke platformu ve para birimiyle ilgili bazı teknik bilgiler vermek gerekirse sistem olarak proof of stake kullanılıyor yani sikke birimi için madencilik olmayacak. Bunun tercih edilmesinin nedeni ise madencilik için harcanan elektrik israfının önüne geçmek.

Toplam sikke token sayısı 100 milyon ile sınırlı ve bu miktarın yarısı yani 50 milyon adet token kurumsal kullanım için ayrılmış durumda. Token dağılımıyla ilgili detayları aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Seçim_008.png

Ödeme hızını belirtmek için bir ödemenin sadece 1 sn gibi bir sürede yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca diğer bazı birimlerde olduğu gibi ödemenin tam olarak tamamlanması için belirli sayıda onay beklemeye gerek yok. Ayrıca güvenlik ve gizlilik özelliklerine önem veriliyor. Anlık bildirim, callback desteği, ortak kullanımlı cüzdan sistemi (cüzdanlar kese olarak adlandırılıyor), kesenin kullanıma açılıp kapatılabilmesi ve sadece giriş, sadece çıkış işlemlerine izin veren kese türleri tercihlerine izin vermesi piyasada bulunan kripto birimlere göre bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Seçim_009.png

Yukarıdaki yol haritasında görüleceği gibi sikke ekibinin geleceğe yönelik mobil uygulamaların yayınlanması, yerli borsalarda işlem görme, akıllı sözleşme desteği ve başka projelere yönelik ICO platformu olarak kullanılabilme imkanı gibi birçok kripto biriminde olmayan özellikleri bir araya getirme amacındalar. Ülkemizde böyle bir projenin olması kripto para dünyasında yer edinmemiz açısından gelecekte çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum.

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.157
BTC 60692.95
ETH 2351.95
BNB 499.06
SBD 9.53