Hiçbiriniz...

in #tr3 years ago
 • Hiçbirinizin hangi ünvana sahip olduğu umurumda değil,
  çünkü ben en üst mertebede olanın emirlerini dikkate alıyorum..

 • Hiçbirinizin ne kadar başarılı olduğu umurumda değil,
  çünkü ben kainatı yaratma ve yoktan var etme başarısına sahip olanın başarısına hayranım..

 • Hiçbirinizin ne kadar zengin olduğu umurumda değil,
  çünkü ben alemlerin sahibinin bana verdikleriyle dünyanın en zenginiyim..

 • Hiçbirinizin ne kadar güçlü olduğu umurumda değil,
  çünkü ben zorda kaldığımda en güçlü olana sığınırım..

 • Hiçbirinizin ne kadar mutlu olduğu umurumda değil,
  çünkü ben nihai mutluluk kaynağı olan ahiret mutluluğuna talibim..

Ve son olarak hepinize hayırlı ramazanlar dilerim.

Sort:  

Congratulations @webcoder! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!