Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nice post! Do follow @praxantp I will be helping you always.

  ·  2 years ago (edited)

Burda çok eski yapım bir camiyi ziyaret etmiştik yıllar yıllar önce. Hayat meyal hatırlıyorum çok güzel bir yerdi.

Evet bende gördüm , gerçekten çok özel ve güzel bir yer.