You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hayatıma Giren Tüm Arkadaşlarıma Selamım Olsun...

in #tr6 years ago

Son iki yıl içinde arkadaşlarımla ciddi sınavlardan geçtik ve maalesef ilkokul cağlarından mahallemden arkadaşım olan hayatımın ilklerinin acısınï mutlulugunu paylastigim kisinin beni eline firsat gecince beni harcayacak ilk kisi oldugunu gormek yıkıcı olmuştu.. Alısiliyor sonra birsey kalmiyor..

Bu durumu guzel anlatan sevdigim siirlerden birini paylasmak isterim..Screenshot_2018-07-12-20-55-06-01.jpeg

Sort:  

Tam yerinde bir siir olmus.okudukca sevdim..:)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66121.65
ETH 3564.76
USDT 1.00
SBD 3.14