You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ceza ve Ödül İle Suçlar Önlenebilir mi?

in #tr3 years ago

Çalışma kampları yapılması lazım bence toplumdan soyutlayıp ölene kadar çalıltıracaksın yada işe yarar organlarını alıp ihtiyaç sahiplerine vereceksin. Bunlar çok canice gelebilir ama etten kemikten olan herkesi insan olarak görmüyorum. Topluma insanlığa faydası olmayanı temizleyeceksin.

Sort:  

Cezaya yönelik çok seçenek üretilebilir de halkın bireysel gelişimi ve tekamülüne yönelik projeler de üretmek gerekiyor. Yoksa ne ceza verirsek verelim giden canlar dönmüyor. Başka insanlara zararı olmamaları açısından gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmalı. Fakat en azından gelecek nesilleri kurtarmak adına önlemler de ihmal edilmemeli. Maalesef kötülük, sapıklık, canilik hızla artıyor.