Uzunca Ara

in tr •  last year 

image

Uzun zamandır yazamıyorum. Yazmak istiyor muyum ondan da emin değilim aslında. Ama Steemit'i de bir o kadar seviyorum. Ara ara girip bakıyorum yazılara. Beğendiklerime upvote atıyorum. Oy gücüm yüksek olmasa da musluğun boşa akmamasını sağlıyor ve oy atıyorum beğendiğim yazılara. İçerik üretimi konusunda da sıkıntı yaşıyorum.

Özel hayatım ile ilgili zor bir süreçten geçiyorum belki de bu yüzdendir. Üretim değil de tüketim yapıyorum habire. Sürekli kitap okuyorum, film izliyorum, dizi izliyorum. Tüm gün böyle geçiyor şimdilik. Sanırım yeni hobiler edinmem gerekiyor. Bir yazı dizisi başlatıp en azından bu şekilde motive edebilir miyim kendimi ona bakacağım.

Bu arada Dmania tarzı bir oluşum gördüm ve denedim; memeit.lol. UI/UX konusunda problemleri var. Ama başlangıç aşamasındalar normal. Bu arada Dmania da patlamış sanırım.

Görsel kaynak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by turistomer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.