Fotoğraf Tutkusu

in tr •  2 years ago 

lilly-rum-250927-unsplash.jpg

Uzun zamandır fotoğrafçılığa ilgim var. Bu ilgimin ölmemesi için en kısa sürede ya çok iyi bir fotoğraf makinesi ya da fotoğraf makinesi kadar iyi performans sergileyen kameraya sahip bir akıllı telefon almam gerekecek. Elimdeki telefon yeterli olmuyor çünkü.

İstanbul'da hava günlük güneşlik. Tam gezip tozmalık ve fotoğraf çekmelik hava var. Bunu değerlendirebilenler ne şanslı tabi. Ama ben çok bir şey yapamayacağım diye düşünüyorum. Yaza doğru ancak sosyal hayatım üzerine yoğunlaşabilirim.

Bu arada umarım buradan kazandıklarımı biriktirebilirim. Çünkü eğer böyle bir şey olursa ilk iş ya akıllı telefon ya da fotoğraf makinesi almak.

Görsel kaynak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by turistomer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.