Değerlendirme #1

in tr •  last year  (edited)

image

Steemit'te istediğim verimi bir türlü yakalayamadım. Her ne kadar "tamam şimdi başlıyorum." desem de özel hayatımdaki problemler devam ettiği için bir türlü başlayamadım yazmaya. Hayır benim elimde olmayan sebeplerden dolayı buralarda olamamam can sıkıcı bir durum. Keyfi olarak gelmesem neyse diyeceğim.

Steem/SBD fiyatına baktım da baya düşüş göstermişler. Ben en son baktığımda SBD 3 küsür dolar fiyatıyla işlem görüyordu. Bugün biraz daha değerlenmiş sanırım. Şu SBD değerlense Türk toplumu olarak bütün SBD'leri fiyatlar artınca çekeceğiz sanırım. En azından elinde 25-30 veya daha fazla olanlar çeker diye düşünüyorum.

Ben de muhtemelen 50 SBD gibi bir sayıya ulaşınca çekerim diye düşünüyorum. Tabi SBD fiyatının da yerlerde olmaması lazım. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak ve ben bir sonraki yazımı ne zaman atabileceğim.

Görsel Kaynak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by turistomer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.