SID - Merkezi Olmayan ve Otonom İnternet Paylaşım Platformu

in #tr5 years ago

Herkese merhaba!

İnternet, artık herkesin hayatına yerleşmiş bir olgudur. İnternet yokluğunda artık insanlar büyük sorunlar yaşamaktadır çünkü gündelik birçok işlerini internet ile yerine getirmektedir. Alışveriş, para transferleri, içerik takip etme, haberleşme ve benzeri onlarca fonksiyon internet hizmetleri ile mümkün olmaktadır. Değişen ve gelişen dünya ile birlikte internete verilen önem ve geçirilen zamanın artması ise kuşkusuzdur. Her insan internete eşit derecede ihtiyaç duyarken karşılaşılan en büyük sorun ise internet paylaşımında eşitsizliklerin olmasıdır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde insanlar internete ya ulaşamamakta ya da bu hizmet için ülkemizde olduğu gibi sıradışı ücretler ödemek zorunda kalmaktadır. Verilen hizmet kalitesi ise elbette tartışılmakta ve internet kullanıcılarının hemen hepsi yaptığı ödemelerin karşılığını alamadığını düşünmektedir. İnternet ile ilgili sorunlar anlatmakla bitmez ama bu sorun havuzuna derin bir dalış yaparak çözüm yolunda kalıcı etkiler sunmak isteyen SID (Share Internet Data) https://shareinternetdata.io/ platformu bu düzende bir şeyleri değiştirebilir.

37544460_650178788679410_6151512891615870976_o.png

Share Internet Data ismi Türkçe manasıyla 'İnternet Verisi Paylaş' anlamına geliyor ve yapmak istediklerini bu şekilde kısaca özetliyor. Geleneksel internet hizmetleri çoğu ülkede birkaç firmanın tekelinde yürütülmektedir. Rekabetin genellikle istenilen seviyede olmaması ve bu firmalara olan zorunluluk; hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi başarı kriterlerini olumsuz etkilemektedir. Her firma belli bir internet paketini bir ücret karşılığında satmakta, fazla kullanımlarda fahiş ücretlendirme yapmakta ancak az kullanımlarda ise hakkımız olan internetin bir dahaki kullanım dönemine aktarılmasına izin vermemektedir. Bununla birlikte merkezi bir kontrole sahip bu internet, birçok siteyi yasaklı listesine koymakta ve özgür bir dolaşım sergilememize izin vermemektedir. SID platformu merkezi olmayan otonom yapısı ile VPN gibi uygulamaların önüne geçerek blok zincirinde herkesin özgürce internet imkanlarını kullanmasını sağlayacak.

SID platformunda işleyiş ana hatlarıyla şu şekilde gelişiyor; platformun kendisine ait uygulamayı Google Play veya App Store mağazalarından akıllı cihazlarımıza kuruyoruz. Bu platformda Wi-Fi istasyonları listeleniyor. Eğer kullanmadığımız fazla interneti satmak istiyorsak karşı tarafla paylaşıyoruz ve karşılığında SID token kazanıyoruz. İnternet paylaşımımız sonucunda oluşan veri döngüsü kesinlikle güvenli bir şekilde şifrelenerek SID platformunda saklanıyor. İnternet ihtiyacımızın olduğu durumlarda ise başkalarının paylaştığı interneti kullanıyoruz, karşılığında karşımıza çıkan reklamları değerlendiriyoruz ve bunun sonucunda elde ettiğimiz SID tokenleri bize internet sağlayan kişilere ödemiş oluyoruz.

38909564_672219489808673_5161431700487536640_o.png

İnternet erişimi 2016 yılında Birleşmiş Milletler'de alınan bir karara göre insan hakkı olarak ele alınmıştır. Bu hakkın küresel olarak tüm dünyaya yayılmasını ve dezavantajlı çevrelere en iyi hizmetleri sunmaya amaçlayan SID platformunda başkanlık görevini José Merino yürütüyor. Onun arkasında COO Lajos Kiss, CTO Daniel Urbano, Öncü Geliştirici ve İspanya CEO'su Jesús Ruiz gibi isimler bulunuyor. Bu isimleri her birisi alanında uzman oldukça geniş bir çalışma ekibi takip ediyor. Danışman tahtasında ise yine kripto para dünyasının başta Amarpreet Singh olmak üzere önemli isimleri yer alıyor.

SID platformu kendisine ait SIDT sembolüne sahip tokenlerden 25 Milyar adet arz edecek. Bu arzın 10 Milyar 250 Milyon kısmı satışa sunulacak. Stellar platformunda çalışacak bu tokenlerin satışı 1 Temmuz'da başladı ve şu anda %40 bonus imkanı sürmektedir. Satışlar sırasında 1 EURO = 100 SIDT ve minimum 100 EURO yatırım kabul edilecektir. Yapılacak ödemelerde BTC, BCH, BTG, LTC, ETH, XLM ve EURO kullanılacaktır. SID platformu kendi internet sitesi üzerinden ödül kampanyasına katılacak kişilere ödemelerini yapmak ve yatırımları kabul etmek için http://www.sidreferral.com/ bağlantısını kullanmaktadır.

38840339_671152539915368_7946171212541984768_o.png

SID platformu, ICO süreci ve ödül kampanyaları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için;

Resmi WEB Sitesi: https://shareinternetdata.io/
Token Satışları Sitesi: http://www.sidreferral.com/
Whitepaper (Teknik Rapor): https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sid.frinwo.com/whitepaper/WhitePaper_Summary.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/ShareInternetData/
Twitter: https://twitter.com/sid_frinwo
GitHub: https://github.com/shareinternetdata
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sid-frinwo/
Medium: https://medium.com/@sid_frinwo
Reddit: https://www.reddit.com/user/SID_Frinwo/
Telegram: https://t.me/SID_english

Bitcointalk ANN Konusu: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3842931
Bitcointalk Bounty (Ödül) Konusu: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4682439.0

Bitcointalk Kullanıcı Adı: husdemba
Bitcointalk Kullanıcı Profili Linki: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=815988

Sort:  

Brother's great post, good luck always

Congratulations @tremoulinas! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

SID son zamanlarda adını sıkça duyduğum projelerden biri. ICO'da başarılı olacağa benziyor. Bu açıklayıcı yazı için teşekkürler

inetrnet ağında sınırları kaldıran etkileyici bir proje, geleceği açık gözükmekte

özellikle merkezi olmayan otonom yapısı ile VPN gibi uygulamaların önüne geçerek blok zincirinde herkesin özgürce internet imkanlarını kullanmasını sağlayacak olması çok ilgimi çekti. umarım başarılı olur..

Herkes için internet mottosuyla yola çıkan tüm insanların ücretsiz bir şekilde internet bağlantısına sahip olmasını sağlayan başarılı bir proje

SID platformunda işleyiş ana hatlarıyla şu şekilde gelişiyor; platformun kendisine ait uygulamayı Google Play veya App Store mağazalarından akıllı cihazlarımıza kuruyoruz.

SID tarzı projeler arttıkça internet erişim ücretleri biz kullanıcılar lehine değişecektir. Takdir edilesi bir fikir.

Daha önce buna benzer bir proje daha yapıldı, internet hizmetlerinin mantıklı bir ekosistemle ücretsiz sunulma gayesi çok tutar

WIFI internetinin oluşturulan token sistemiyle ücretsiz hale getirilmesi mükemmel ve uygulanabilir bir amaç.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27597.23
ETH 1664.24
USDT 1.00
SBD 2.23