altcoin analysis

in #tr4 years ago

999999.png

400 seviyelerinden düşen trx onay düşüşü yaptı gibi duruyor. buradan kalkıp 400 seviyelerine tekrardan bir hareket yapması lazım. 380 altında senaryo değişir.

999999.png

bizi en çok ilgilendiren coinlerin başında steem geliyor. son yaptığı hareketi olumlu algılayabiliriz. özellikle flama çalışırsa hedefine çok rahat ulaşır.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19033.33
ETH 1057.90
USDT 1.00
SBD 2.96