STEEM ve SBD - Günlük rapor (2019-08-30)

in #tr3 years ago

Merhaba,

2019-08-30 09:08:03 itibariyle SBD ve STEEM'in günlük değerleri aşağıdaki şekilde. En popüler dijital paralar arasında, STEEM 81., SBD ise 320. sırada.

STEEM


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
0.950.161.708e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
0.772.79-7.88

SBD


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
4.720.818.468e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
0.150.09-4.38

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16947.36
ETH 1265.50
USDT 1.00
SBD 2.15