STEEM ve SBD - Günlük rapor (2019-08-29)

in #tr3 years ago

Merhaba,

2019-08-29 09:08:03 itibariyle SBD ve STEEM'in günlük değerleri aşağıdaki şekilde. En popüler dijital paralar arasında, STEEM 79., SBD ise 316. sırada.

STEEM


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
0.920.161.676e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
-0.16-11.65-3.99

SBD


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
4.690.818.536e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
0.01-2.36-3.95

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16432.63
ETH 1215.48
USDT 1.00
SBD 2.14