STEEM ve SBD - Günlük rapor (2019-08-28)

in #tr3 years ago

Merhaba,

2019-08-28 09:08:03 itibariyle SBD ve STEEM'in günlük değerleri aşağıdaki şekilde. En popüler dijital paralar arasında, STEEM 78., SBD ise 326. sırada.

STEEM


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
1.040.181.76e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
-0.441.28.37

SBD


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
4.790.828.118e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
-0.05-0.360.55

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17118.72
ETH 1264.90
USDT 1.00
SBD 2.22