STEEM ve SBD - Günlük rapor (2019-08-27)

in #tr3 years ago

Merhaba,

2019-08-27 09:08:03 itibariyle SBD ve STEEM'in günlük değerleri aşağıdaki şekilde. En popüler dijital paralar arasında, STEEM 78., SBD ise 328. sırada.

STEEM


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
1.030.181.743e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
0.78-3.621.62

SBD


Fiyatlar

TRY değeriUSD değeriBTC değeri
4.810.828.105e-05
Değişim

Son 1 saatSon 1 günSon 1 hafta
-0.74-1.52-3

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17133.80
ETH 1263.92
USDT 1.00
SBD 2.22